Projekty FSJ w 2020

Projekty finansowane przez Fundację Świętego Józefa w pierwszym półroczu 2020 r. koncentrują się na dwojakim rodzaju wsparcia: pierwszy dotyczy dofinansowania działań instytucjonalnych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim; druga polega na finansowaniu indywidualnych terapii osób skrzywdzonych.

Pierwsza forma wsparcia polega na finansowaniu istniejących podmiotów zajmujących się prewencją (Centrum Ochrony Dziecka) i świadczących bezpośrednio pomoc osobom pokrzywdzonym (Inicjatywa Zranieni w Kościele). W ramach tego obszaru zostały wsparte m.in. projekty budowania systemu prewencji wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością, tworzenie kursów e-learningowych w zakresie prewencji dla dorosłych i młodzieżowych liderów grup duszpasterskich, sfinansowanie kampanii informacyjnej Inicjatywy Zranieni w Kościele oraz prowadzenie przez rok grupy wsparcia psychologicznego dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele.

Ponadto w 6 diecezjach są finansowane studia dla pracowników instytucji diecezjalnych z zakresu m.in. seksuologii klinicznej czy psychoterapii. Wsparcie to ma na celu podniesienia poziomu jakości świadczenia pomocy dla ofiar wykorzystania seksualnego, aby umożliwić rozwój warsztatu pomocowego i interwencyjnego osobom świeckim zaangażowanym w pomoc osobom pokrzywdzonym. Drugim obszarem wsparcia jest współfinansowanie terapii osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności. Ta forma działalności realizowana jest na zasadzie wsparcia diecezji w przedłużających się terapiach albo w sytuacji niejasnych kompetencji diecezji zaistniałych w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła.