Zasady na przyszły rok

(zapowiedź)

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim sprawozdania. Ale zanim do nich się zabierzemy, kończymy prace nad zasadami przyznawania pomocy na przyszły rok. I klarują się następujące zakresy:

– granty dla Osób Pokrzywdzonych (pomoc w pokryciu kosztów terapii, pomoc prawna, edukacyjna lub stypendialna, pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia Pokrzywdzonego, w szczególności członków jego rodziny;
– granty na wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi i na ich rzecz;
– granty na wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów;
– granty na wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych;
– granty na wsparcie systemu pomocy Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych:
– granty na wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Pokrzywdzonym.

Do tego dochodzi oczywiście finansowanie stałych działań (jak np. aktywność Centrum Ochrony Dziecka).