Szkolenie dla kuratorów

W dniach 4-5 grudnia 2020 Centrum Ochrony Dziecka prowadzi szkolenie on-line dla kuratorów duchownych obwinionych, oskarżonych oraz sprawców przestępstw wykorzystania seksualnego. Fundacja finansuje to szkolenie.