Współpraca z krajowym duszpasterstwem rodzin

14. grudnia osoby z Zarządu Fundacji, Biura Delegata KEP i Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin spotkały się dziś, aby wstępnie omówić możliwości współpracy – chodzi zwłaszcza o systemowe działania struktur duszpasterstwa rodzin na rzecz pomocy pokrzywdzonym oraz prewencji wykorzystania seksualnego (niezależnie od typu sprawcy). Mamy wstępne porozumienie, za dwa tygodnie popracujemy nad strategią i harmonogramem działań. Modlitwa o asystencję Ducha Świętego mile widziana…