Posiedzenie Rady Fundacji

4. lutego 2021 odbyło się – w trybie on-line – posiedzenie Rady Fundacji Świętego Józefa KEP. W jego trakcie przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 przedstawione przez Zarząd. Następnie omówiono i przyjęto plany działań Fundacji na rok 2021. Rada Zatwierdziła też ostatnie brakujące dokumenty wewnętrzne Fundacji, wymagane przez Statut (Regulamin Fundacji Świętego Józefa KEP i Regulamin Organizacyjny Fundacji Świętego Józefa KEP).