Zakony i ks. Łuczak na pokładzie…

11. marca 2021: KEP podpisała porozumienie z Konferencją Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Tym samy zakony męskie wchodzę we współpracę dwustronną (darczyńcy-beneficjenci). W związku z tym do Zarządu wejdzie ks. Janusz Łuczak SAC – jako przedstawiciel środowisk zakonnych. Witamy na pokładzie!