Kolejna edycja studiów w COD

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Więcej na temat studiów: Strona Centrum Ochrony Dziecka http://cod.ignatianum.edu.pl
Studia https://ignatianum.edu.pl/profilaktyka-przemocy-seksualnej-wobec-dzieci-i-mlodziezy/284

Fundacja Świętego Józefa KEP udziela grantów na sfinansowanie tych studiów. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Grantowym.