Konferencja “Ochrona dzieci Bożych”

Współfinansujemy zbliżającą się konferencję “Ochrona dzieci Bożych” zorganizowaną przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, która zgromadzi przedstawicieli Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony dzieci i młodzieży w blisko 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.Więcej: https://ochronadzieci.eu/