Inicjatywy zakonów żeńskich i Fundacji Świętego Józefa dla pokrzywdzonych

Wysłuchanie, wsparcie w trakcie zgłaszania krzywdy oraz towarzyszenie duchowe na drodze zdrowienia – w ten sposób siostry zakonne włączą się w pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym. Siostry towarzyszące zranionym będą miały dyżury telefoniczne. Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych we współpracy z Fundacją Świętego Józefa uruchamia też specjalny telefon zaufania dla obecnych i byłych sióstr zakonnych.

– Zaangażowanie sióstr zakonnych na rzecz osób zranionych wykorzystaniem seksualnym, którego wyrazem jest współpraca z Fundacją Świętego Józefa KEP, to wyraz matczynej miłości Kościoła. Jest to zarazem konkretna odpowiedź na potrzebę włączenia kobiet do tworzonego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym. Głosy o tym, że brakuje możliwości bycia wysłuchanym przez kobiety, docierały do nas od osób skrzywdzonych cały czas – podkreśla Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Dane kontaktowe do sióstr zakonnych, które podejmą dyżury telefoniczne dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym, dostępne są na stronie wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie/ (można je znaleźć również na stronach ochrona.episkopat.pl i zgloskrzywde.pl).

Drugą inicjatywą jest telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” (SdS) skierowany do obecnych oraz byłych sióstr zakonnych, które albo same potrzebują pomocy z powodu doznanej w przeszłości krzywdy wykorzystania seksualnego albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która doświadczyła tego typu przemocy. Od 1 grudnia br. w każdą środę w godzinach 19.00-21.00 pod numerem 798 009 615 dyżurować będą siostry gotowe wysłuchać i przygotowane, by wesprzeć w podjęciu kroków służących zdrowieniu, pomóc w znalezieniu specjalisty. Telefon SdS to próba wyjścia naprzeciw tym siostrom, które potrzebują wsparcia. To także pomoc skierowana do kobiet, których odejście ze zgromadzenia wiąże się z krzywdą wykorzystania seksualnego doznaną w czasie, gdy były w zakonie.

Telefon zaufania „Siostry dla Sióstr” i inicjatywa „Siostry towarzyszące osobom zranionym” to wspólne projekty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, ich realizację wspiera Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Koszty funkcjonowania telefonu zaufania pokryje Fundacja Świętego Józefa KEP.

TELEFON ZAUFANIA SIOSTRY DLA SIÓSTR – SdS

Telefon „SIOSTRY DLA SIÓSTR” (SdS) jest telefonem zaufania skierowanym do obecnych oraz byłych sióstr zakonnych, które albo same potrzebują pomocy z powodu doznanej krzywdy wykorzystania seksualnego, innej formy przemocy albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która doświadczyła tego typu zranienia. Telefon ma być bezpieczną przestrzenią wewnątrz zgromadzeń żeńskich, w której ich członkinie lub byłe siostry, mogą podzielić się swoim doświadczeniem krzywdy i uzyskać wsparcie.

Przy telefonie będą dyżurowały siostry, które są odpowiednio przygotowane do wysłuchania, wsparcia oraz informowania o możliwościach uzyskania dalszej pomocy ze strony profesjonalnych podmiotów wg potrzeb dzwoniących.

Telefon działa w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, a finansowany jest przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Realizację projektu wspiera Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Telefon działa raz w tygodniu w ŚRODY w godzinach 19-21  pod nr 798 009 615 począwszy od 1 grudnia 2021 r.

Informacje o działaniu telefonu znajdują się na stronach:

DLA MEDIÓW

Informacji na temat projektu udzielają przedstawiciele Fundacji Świętego Józefa KEP dostępni pod numerem 506 687 612 e-mail: kontakt@fsj.org.pl

SIOSTRY TOWARZYSZĄCE OSOBOM ZRANIONYM

Zaangażowanie sióstr zakonnych na rzecz osób zranionych wykorzystaniem seksualnym jest wyrazem matczynej miłości Kościoła do wszystkich swoich dzieci, szczególnie najsłabszych i bezbronnych. Współpraca z Fundacją Świętego Józefa KEP jest tego konkretnym wyrazem. Odpowiada na potrzebę włączenia kobiet do budowanego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele: daje im możliwość bycia wysłuchanym przez kobiety. Jest również wyjściem naprzeciw tym, którzy potrzebują duchowego wsparcia oraz towarzyszenia na drodze zdrowienia, niezależnie od etapu przeżywania krzywdy i jej skutków.

Dane sióstr, które – analogicznie do duszpasterzy osób pokrzywdzonych – są gotowe do duchowego towarzyszenia osobom zranionym, ich bliskim oraz tym, których krzywda porusza, są dostępne na stronach:

Inicjatywa „Siostry towarzyszące osobom zranionym” to wspólny projekt Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.  Realizację projektu wspiera Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

DLA MEDIÓW

Informacji na temat projektu udzielają przedstawiciele Fundacji Świętego Józefa KEP dostępni pod numerem 506 687 612 e-mail: kontakt@fsj.org.pl