Regionalny Punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele również w Gnieźnie i Kaliszu

Regionalny Punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele powstał w 2020 r. ze wspólnej inicjatywy archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Punkt jest miejscem udzielania informacji i pomocy osobom (oraz ich bliskim), które doświadczyły krzywdy ze strony ludzi Kościoła. Przeszkolone i empatyczne osoby świeckie oraz siostra zakonna, co środę dyżurują pod telefonem i stacjonarnie w Poznaniu. Udzielają informacji o prawach osób zranionych, o procedurach, możliwych formach pomocy ze strony danej archidiecezji lub zakonu oraz o ewentualnym postępowaniu prawnym (kościelnym i świeckim). – W minionym roku odebraliśmy kilkadziesiąt telefonów (nie wszystkie dotyczyły problemu wykorzystania), pomogliśmy kilkunastu osobom. Zgłaszały się osoby z różnymi doświadczeniami, szukając zrozumienia, informacji lub konkretnej pomocy – zaznaczają twórcy Punktu.

Po roku funkcjonowania Punktu konsultacyjnego w Poznaniu, wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym i zainteresowanym, osoby zaangażowane w tworzenie Punktu zdecydowały się na podjęcie dyżurów również w Gnieźnie i Kaliszu.

Od 1 grudnia br. w każdą pierwszą środę miesiąca, w godz. 17-19, można zadzwonić pod nr telefonu 663 500 192 lub przyjść do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie (Gniezno, ul. Seminaryjna 2). 

Nadal w każdą środę można skorzystać z poznańskiego adresu i telefonu (Poznań, ul. Wieżowa 5; tel. 693 700 645) lub w każdą pierwszą środę z adresu i telefonu w Kaliszu (Kalisz, ul. Harcerska 1A; tel. 663 500 199).

Czym jest Punkt konsultacyjny działający w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu? Punkt konsultacyjny tworzą odpowiednio przeszkolone osoby świeckie, a dedykowany jest dla terenu zachodniej i północno-zachodniej Polski. Jest on miejscem pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc, dając zrozumienie i wsparcie oraz proponując fachową pomoc i towarzyszenie. Zgłoszenie do Punktu nie oznacza jeszcze rozpoczęcia formalnej procedury prawnej, ale może służyć doprowadzeniu do jej rozpoczęcia.

Punkt konsultacyjny działa we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie oraz przy współudziale finansowym Fundacji Świętego Józefa.