Formacja formatorów – zagadnienia ludzkiej seksualności i ochrony małoletnich

Kolejne grupy wychowawców seminaryjnych przechodzą cykliczne szkolenia w zakresie rozumienia dynamiki rozwoju lub patologii ludzkiej seksualności. Obecną edycję współfinansuje Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

W odbywającym się od 17 do 21 stycznia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie szkoleniu weźmie udział  ok. 40 formatorów seminaryjnych: rektorów, ojców duchownych i prefektów seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski.

– Szkolenia ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy i wynikającej z niej świadomości, dotyczącej ludzkiej seksualności – wyjaśnia ks. Wojciech Rzeszowski, organizator spotkania w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. – To, co nie jest poznane i zintegrowane w ludzkiej osobowości, szybko może stać się dezintegrujące. Dotyczy to zwłaszcza ludzkiej seksualności, która jest ogromną energią. Bolesne dramaty związane z problemami niektórych księży w tej materii wyraźnie to potwierdzają. Potrzeba jest więc dobra i profesjonalna edukacja, zwłaszcza wychowawców seminaryjnych, by oni sami potrafili dojrzale przeżywać własne powołanie do życia w ewangelicznej czystości, a później mogli w tym pomagać kandydatom przygotowującym się do kapłaństwa.

Kolejne bloki tematyczne szkolenia koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem sfery psychoseksualnej człowieka, jego tożsamością płciową, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi, a zwłaszcza jednym z przejawów jej zaburzeń, jakim jest pedofilia. Specjaliści podejmą również dodatkowe kwestie, np. autoerotyzmu czy cyberseksu. Tematyka szkolenia obejmuje ponadto kwestie dotyczącą świadomego i aktywnego współtworzenia sytemu prewencji oraz przygotowania przyszłych księży do bezpiecznej pracy z dziećmi.

Ks. Wojciech Rzeszowski przedstawi strategię działania Kościoła oraz wskazania formacyjne dotyczące prewencji wykorzystania seksualnego wynikające z nowego „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. – Nowe Ratio, które już obowiązuje w Polsce, wiele razy odwołuje się do tej problematyki, wskazując nie tylko na potrzebę właściwej weryfikacji kandydatów przyjmowanych do seminarium czy dopuszczanych do święceń, ale i pogłębione przygotowanie do dojrzałego przeżywania kapłańskiego celibatu – wyjaśnia ks. Wojciech Rzeszowski.

Wykładowcami sesji szkoleniowej dla wychowawców seminaryjnych są:  prof. Maria Beisert – prawnik, psycholog i seksuolog, dr Jolanta Próchniewicz – psycholog i teolog, ks. dr Marek Jarosz – psycholog i rektor seminarium duchownego w Płocku, mgr Justyna Frąckowiak – psycholog i terapeuta, mgr Maria Keller-Hamela z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz ks. dr Wojciech Rzeszowski – konsultor Komisji Duchowieństwa KEP i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Szkolenia dla wychowawców seminaryjnych organizowane są od 2017 roku. Inicjatywie patronuje: Komisja Duchowieństwa KEP, Ogólnopolska Konferencja Rektorów WSD, krakowskie Centrum Ochrony Dziecka.