M. Titaniec: Bezpośrednia pomoc i długofalowe wsparcie

Filozofię działania Fundacji Świętego Józefa KEP opisuje ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ten nie tylko udzielił bezpośredniej pomocy pokrzywdzonemu człowiekowi, ale także zapewnił mu długofalowe wsparcie, by ten odzyskał zdrowie. Poprzez dostępne środki Fundacja świadczy pomoc bezpośrednią osobom zranionym wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie Kościoła, a także wspiera profesjonalizację kościelnego systemu reagowania, pomocy i prewencji – mówiła o tym Marta Titaniec, prezes Fundacji Świętego Józefa KEP podczas sesji „Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy”, zorganizowanej 21 lutego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Fundacją Świętego Józefa i Biurem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Rok 2021 był drugim rokiem działalności Fundacji Świętego KEP. – W ubiegłym roku Fundacja podwoiła swoje wydatki na działania statutowe, które realizuje dwutorowo tj. jako działania własne oraz w formie grantów dla podmiotów zewnętrznych.  Działając w ten sposób Fundacja wydała w 2021 r. kwotę 1 300 730,34 zł – mówiła Marta Titaniec.

Fundacja Świętego Józefa KEP finansowana jest ze składek biskupów oraz prezbiterów inkardynowanych w diecezjach oraz w zakonach męskich.