Posiedzenie Rady Fundacji Świętego Józefa KEP

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Fundacji Świętego Józefa KEP odbyło się 10 lutego br. Zaakceptowano sprawozdanie za rok 2021 oraz przyjęto plan finansowy i roczny plan działania na 2022.

Posiedzenie Rady odbyło się w trybie hybrydowym, tzn. online oraz w siedzibie Fundacji w Warszawie. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Rady, Zarząd Fundacji Świętego Józefa oraz pełnomocnik Fundacji. Spotkaniu przewodniczył abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, stojący na czele Rady Fundacji.

Głównymi punktami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021 oraz zatwierdzenie planu finansowego FSJ na 2022 rok i przyjęcie rocznego planu działania Fundacji Świętego Józefa KEP. Kontakty z osobami pokrzywdzonymi i rozpatrywanie wniosków osób i instytucji ubiegających się o granty Fundacji to część działań całorocznych, realizowanych na bieżąco. Wśród planowanych na 2022 wydarzeń są m.in. szkolenia dla delegatów, duszpasterzy, kuratorów, koordynatorów FSJ i innych osób działających w systemie ochrony małoletnich w Kościele.

W Radzie Fundacji Świętego Józefa KEP zasiadają osoby działające na rzecz ochrony małoletnich: o. dr Adam Żak SJ – koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. dr hab. Piotr Majer – wybitny prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka oraz mecenas Marcin Erenc, współtwórca statutu Fundacji Świętego Józefa KEP. Ponadto – z urzędu – w Radzie FSJ zasiadają: sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński oraz delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, będący przewodniczącym Rady Fundacji.

Prezesem Fundacji Świętego Józefa KEP jest Marta Titaniec. Do Zarządu FSJ należą ks. Grzegorz Strzelczyk oraz ks. Janusz Łuczak SAC. Pełnomocnikiem Fundacji jest ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.