Raport za 2021: statystyki i działania Kościoła

Kolejna edycja raportu rocznego opracowanego przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i Fundację Świętego Józefa KEP obok działań pomocy pokrzywdzonym i na rzecz ochrony małoletnich prezentuje także wyniki kwerendy zgłoszonych w Kościele w roku 2021 r. przypadków wykorzystania seksualnego.

Powołanie roboczego zespołu KEP ds. kontaktu z Państwową Komisją ds. Pedofilii, ukonstytuowanie Rady przy Delegacie KEP, a także wybór Marty Titaniec na prezeskę Fundacji Świętego Józefa i przystąpienie zakonów męskich do współpracy z Fundacją oraz włączenie sióstr zakonnych w system pomocy pokrzywdzonym to najważniejsze zmiany wdrożone w 2021 r. w systemie ochrony małoletnich, który tworzy Kościół w Polsce.

Powołana przez Episkopat Polski Fundacja Świętego Józefa wydała w 2021 r. 1 300 730,34 zł na granty oraz działania własne. Bezpośrednio finansowała pomoc: terapeutyczną, medyczną (leki), edukacyjną, prawną oraz konsultacje psychiatryczne dla 25 osób na łączną kwotę 147 980,23 zł. Granty Fundacji Świętego Józefa wsparły m.in. działalność Centrum Ochrony Dziecka, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia i telefony zaufania dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Fundacja finansowała międzynarodową konferencję „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”, którą we wrześniu 2021 r. została zorganizowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski. Z inicjatywy Fundacji powstał poradnik „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego”, a we współpracy z zakonami żeńskimi – telefon zaufania „Siostry dla Sióstr”. Fundacja zainicjowała także współpracę z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, finansując studia specjalistyczne lub podyplomowe dla osób, które będą później wspierać pokrzywdzonych w diecezjalnych poradniach rodzinnych.

Druga część raportu rocznego za 2021 r. to prezentacja wyników kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Dane zebrane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i przeanalizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC ujawniły 155 przypadków, które wpłynęły do diecezji i zakonów od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Fakt wykorzystania najczęściej zgłosiła sama osoba pokrzywdzona (45%) lub jej bliscy (12%). Blisko 3/4 spraw dotyczyło czynów popełnionych w okresie od 1955 do 2018 r. (114 zgłoszeń), a niemal co piąte – czynów z ostatnich trzech lat (30 zgłoszeń). Osoby skrzywdzone w okresie małoletności to w większości ministranci (28%), członkowie wspólnot lub ruchów (21%), uczniowie lub uczennice oraz osoby przygotowywane do sakramentów (15%) lub lektorzy (12%).

– Z raportu wynika, że trwa fala ujawnień przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni i zakonnicy wobec osób małoletnich. Każda taka historia jest dla Kościoła bolesna, smutna i zawstydzająca. Z drugiej strony, tylko dzięki zgłoszeniom możliwe jest reagowanie i udzielenie pomocy. W tym sensie wysoka liczba ujawnień jest oznaką zaufania i potwierdza kościelny system ochrony dzieci i młodzieży, który działa coraz sprawniej – zaznacza ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Zbieranie i opracowanie danych statystycznych, jak również wydanie drukiem raportu rocznego „Ochrona małoletnich i pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce” za 2021 r. zostało sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.