Spotkanie ze studentami COD – system prewencji przemocy seksualnej w duszpasterstwie rodzin

20 kwietnia odbyło się spotkanie KODR z Fundacją Świętego Józefa. Spotkanie prowadziła Marta Titaniec, prezes Fundacji Św. Józefa. W spotkaniu uczestniczyła Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego oraz studenci podyplomowych studiów “Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży” na Akademii Ignatianum w Krakowie. Aktualnie w studiach z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży uczestniczą przedstawiciele archidiecezji przemyskiej i krakowskiej oraz diecezji kaliskiej, rzeszowskiej, siedleckiej i włocławskiej. W maju do projektu zaproszone będą kolejne diecezje.

Przygotowanie do prowadzenia w specjalistycznej poradni rodzinnej bezpłatnej psychoterapii dla osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, a także koordynowania spotkań o bezpieczeństwie małoletnich i uwrażliwiania na istniejące problemy wykorzystania seksualnego w rodzinie – to cele projektu podnoszenia kompetencji doradców życia rodzinnego.

Projekt stypendialny realizowany przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP oraz Biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży rozłożony jest na trzy lata. Jego celem jest umożliwienie stworzenia w Duszpasterstwie Rodzin systemu prewencji przemocy seksualnej w rodzinie.

KODR/BD KEP