Warsztaty z komunikacji

Jak poprawić kontakt z rozmówcą? Dwudniowe warsztaty z komunikacji dla osób pracujących w systemie pomocy pokrzywdzonym i ochrony małoletnich w Kościele poprowadzą 25 i 26 kwietnia w Warszawie psychoterapeutki z Pracowni Dialogu.

– Celem warsztatu jest nie tylko zwiększenie umiejętności słuchania i komunikowania, ale także pogłębienie procesów zachodzących w kontakcie z drugą osobą – podkreślają prowadzące: Anna Rygielska- Kowalczyk i Ewa Kledyńska. Warsztaty obejmują analizę czynników wpływających na komunikację – zarówno po stronie mówiącego, jak i słuchającego, ocenę możliwości i sposobów modyfikowania tych czynników oraz praktyczne ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych.

Warsztaty dla delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób zranionych i kuratorów oraz sióstr towarzyszących zranionym i innych osób wpierających działanie systemu lokalnego są finansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla grup delegatów, duszpasterzy, kuratorów i koordynatorów Fundacji. Pracującym w strukturach lokalnych osobom pracującym bezpośrednio z pokrzywdzonymi Fundacja Świętego Józefa KEP przyznaje również granty stypendialne na  podnoszenie kwalifikacji i wsparcie psychologiczne (superwizję). 

Działania Kościoła w Polsce w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego osób małoletnich oraz pomocy osobom pokrzywdzonym oparte są na istniejących w diecezjach i zakonach strukturach podstawowych, podlegających bezpośrednio biskupowi lub przełożonemu zakonnemu. Fundacja Świętego Józefa KEP wspiera finansowo inicjowane przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów działania w diecezjach i zakonach, zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia osób pokrzywdzonych w Kościele.