Szkolenie dla dyrektorów specjalnych ośrodków wychowawczych

Zagadnieniu seksualności dzieci i młodzieży poświęcony będzie wykład dr. Marka Babika dla dyrektorów specjalnych ośrodków wychowawczych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura Delegata KEP i Fundacji Świętego Józefa KEP.

Spotkanie dla dyrektorów specjalnych ośrodków wychowawczych odbędzie się w sobotę, 7 maja br. w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Łbiskach.

O rozwojowej normie seksuologicznej, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także identyfikowaniu zachowań seksualnych dzieci i młodzieży będzie mówił dr Marek Babik. Prelegent omówi także sposoby reagowania na zachowania seksualne uczniów i wychowanków. W tym kontekście poruszy zagadnienie organizacji pracy placówki wychowawczej i podstawowe zasady z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Dr Marek Babik jest wykładowcą wychowania seksualnego oraz komunikacji interpersonalnej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się badaniem i opisywaniem problematyki wychowania seksualnego. Szczególnie interesują go tzw. obszary trudne, uznawane jako tabu przez rodziców i wychowawców.

W spotkaniu wezmą udział również Marta Titaniec – prezeska Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP oraz ks. dr Piotr Studnicki – kierownik Biura Delegata KEP. Przedstawią funkcjonowanie i zadania obu instytucji. Ponadto ks. Piotr Studnicki wraz z s. Ritą Hilbrycht, obliczanką, będą mówić o zasadach komunikowania się instytucji z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych.