Warsztaty o uczuciach

„Twój wewnętrzny kompas” – warsztat o uczuciach dla osób pracujących w systemie pomocy pokrzywdzonym i ochrony małoletnich w Kościele odbędzie się 7 maja w Warszawie.

Czy są uczucia pozytywne i negatywne? Jak uczucia wpływają na nasze zachowania, wybory, relacje? Jak z nich korzystać? – m.in. na te pytania odpowiedzą psychoterapeutki z Pracowni Dialogu: Kamilla Hertmanowska-Maniuk i Katarzyna Semczuk-Dembek, które 7 maja w Warszawie poprowadzą warsztat o uczuciach dla osób pracujących w systemie lokalnym.

Warsztaty dla delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób zranionych i kuratorów oraz sióstr towarzyszących zranionym i innych osób wpierających działanie systemu lokalnego są finansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla grup delegatów, duszpasterzy, kuratorów i koordynatorów Fundacji. Pracującym w strukturach lokalnych osobom pracującym bezpośrednio z pokrzywdzonymi Fundacja Świętego Józefa KEP przyznaje również granty stypendialne na  podnoszenie kwalifikacji i wsparcie psychologiczne (superwizję). 

Działania Kościoła w Polsce w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego osób małoletnich oraz pomocy osobom pokrzywdzonym oparte są na istniejących w diecezjach i zakonach strukturach podstawowych, podlegających bezpośrednio biskupowi lub przełożonemu zakonnemu. Fundacja Świętego Józefa KEP wspiera finansowo inicjowane przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów działania w diecezjach i zakonach, zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia osób pokrzywdzonych w Kościele.