Wkrótce spotkania odpowiedzialnych za prewencję w Kościele

Między innymi o możliwościach współpracy diecezji i zakonów z Fundacją Świętego Józefa KEP przy realizacji działań prewencyjnych w lokalnych środowiskach kościelnych będzie mowa podczas spotkań osób odpowiedzialnych za prewencję w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, które odbędą się na początku czerwca.

W różnych miejscach i terminach do wyboru odbędą się jednodniowe spotkania dla odpowiedzialnych i członków zespołów ds. prewencji w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, zarówno męskich, jak i żeńskich. – Chcieliśmy w ten sposób dać możliwość uczestnictwa w spotkaniach jak największej liczbie osób z różnych części Polski – podkreśla o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, które jest organizatorem spotkania. Pierwszy termin spotkania jest przewidziany na 1 czerwca br. w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, drugi to 9 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie rozpoczęło 4 lata temu serię szkoleń zespołów diecezjalnych ds. prewencji w grupach metropolitalnych. Te szkolenia dały impuls do opracowania we wszystkich niemal diecezjach i w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich własnych dokumentów o ochronie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych w pracy duszpasterskiej, formacyjnej i edukacyjnej. Wejściu w życie opracowanych dokumentów towarzyszyły często szkolenia skierowane do duchowieństwa, jak również do katechetów. Opracowane dokumenty określają politykę ochrony dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności. 

– Z powodu pandemii nie udało się rozwinąć kontaktów z wyznaczonymi w diecezjach i zakonach  odpowiedzialnymi za prewencję. W tym czasie Centrum Ochrony Dziecka przeprowadziło audyt wszystkich opublikowanych dokumentów. Teraz nadszedł czas, by powrócić do bezpośredniej pracy nad kontynuowaniem budowy systemu prewencji – podkreśla o. Adam Żak.

Celem spotkania jest także zintegrowanie środowiska i wymiana doświadczeń, stąd w programie przewidziano spotkania w grupach. Będzie ono także okazją do zaprezentowania już dostępnych oraz przygotowywanych projektów prewencyjnych Centrum Ochrony Dziecka. O programach „Bezpieczna szkoła”, ochronie osób z niepełnosprawnością i programie e-learningowym dla liderów grup młodzieżowych opowiedzą przedstawiciele grup roboczych, które opracowały te programy. Zostaną także przedstawione projekty znajdujące się w przygotowaniu jak „Bezpieczna parafia” i ochrona uchodźców z Ukrainy, szczególnie matek z dziećmi narażonych na różne rodzaje przemocy. Będzie także mowa o możliwościach współpracy diecezji i zakonów z Fundacją Świętego Józefa KEP przy realizacji działań prewencyjnych w lokalnych środowiskach kościelnych. Fundacja pokrywa także koszty organizacyjne obu wspomnianych spotkań dla odpowiedzialnych za prewencję.