Aktualności

„Chodzi o słuchanie i przyjęcie”. Zakończyło się szkolenie delegatów i delegatek

2024-06-05


W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie zakończyło się szkolenia dla delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży z całej Polski. W inauguracji spotkania, które rozpoczęło się 3 czerwca, uczestniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Odprawił on mszę św., podczas której podkreślił znaczenie i wagę misji powierzonej delegatom przez Kościół.


Prymas Polski: szacunek i miłość dla skrzywdzonych

W homilii abp Polak zaznaczył, że najważniejszym celem pracy delegatów jest nie tylko prowadzenie wstępnych dochodzeń, ale przede wszystkim takie przyjęcie i spotkanie z osobą skrzywdzoną, aby czuła ona szacunek i miłość wspólnoty Kościoła. „Osoba zgłaszająca nie może mieć wątpliwości co do swojej wiarygodności” – mówił Prymas, cytując jednego z delegatów. Podkreślił również, że kluczowe jest unikanie powtórnego zranienia w trakcie pierwszego spotkania z osobą pokrzywdzoną.

Podczas mszy św. abp Polak podziękował obecnym za ich dotychczasową posługę oraz za chęć pogłębiania wiedzy i wrażliwości. „Chodzi o słuchanie i przyjęcie. Chodzi o pomoc i rozeznanie. Chodzi o miłość i wrażliwość” – podkreślił, dziękując uczestnikom za udział w szkoleniu.

Szkolenie dla delegatów i delegatek
Fot. ks. Piotr Studnicki

Szkolenie i wymiana doświadczeń

W szkoleniu wzięło udział blisko 80 delegatek i delegatów, w tym księża diecezjalni, siostry zakonne, zakonnicy i osoby świeckie. Obecny był również o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. „To chyba największa liczba z dotychczas uczestniczących w szkoleniach” – przyznał ks. dr Wojciech Rzeszowski, organizator spotkania i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wyjaśnił, że cykliczne spotkania mają na celu aktualizację i poszerzenie wiedzy, a także wymianę doświadczeń i integrację uczestników.

W programie przewidziano konferencje i wykłady m.in. o. dr. Jacka Prusaka SJ, dr Moniki Sajkowskiej z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz o. Tomasza Franca OP. Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem terapeutów, a tematyka objęła  m.in. nową ustawę „Kamilka” oraz dokument Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich „Uniwersalne Ramy do Wytycznych” w kontekście standardów ochrony dzieci.

Szkolenie dla delegatek i delegatów w Gnieźnie
Fot. ks. Piotr Studnicki

Rola delegatów w Kościele

Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołani przez biskupów diecezjalnych oraz przełożonych zgromadzeń zakonnych, stanowią główną strukturę systemu zgłoszeń przypadków wykorzystania seksualnego w Kościele. Ich zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń od osób pokrzywdzonych i inicjowanie działań przewidzianych prawem. Informacje o delegatach są dostępne na stronach internetowych diecezji i zgromadzeń zakonnych, aby ułatwić pokrzywdzonym kontakt i zgłoszenie krzywdy.

Źródło: ekai.pl