Czwarte spotkanie Rady

Przyjęcie sprawozdania za 2020 i niektórych wymaganych statutem dokumentów wewnętrznych. Omówienie planów na 2021.