posiedzenie Rady Fundacji

wybór Marty Titaniec na prezesa Fundacji (wymaga zatwierdzenia KEP)