Rada Fundacji zbiera się po raz pierwszy

Na posiedzeniu przyjęty został Regulaminu Zarządu Fundacji, co umożliwiło rozpoczęcie prac Zarządu.