Aktualności

Czym są granty Fundacji Świętego Józefa KEP?

2023-09-01


Dzięki grantom możemy udzielać bezpośredniego wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, ale też wspierać profesjonalizację systemu ochrony dzieci i młodzieży. Złożenie wniosku o grant odbywa się poprzez dedykowane formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej. W 2022 roku udzieliliśmy 114 grantów. Jakie wsparcie można uzyskać, wnioskując o grant Fundacji Świętego Józefa KEP?

Wsparcie bezpośrednie. Po pierwsze – wysłuchanie, otoczenie opieką i zrozumieniem. Po drugie – realna pomoc psychologiczna, instytucjonalna, prawna. Pomagamy także podmiotom, których celem jest wspieranie systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Wspieramy także ogólnopolskie i regionalne inicjatywy, które często stają się pierwszym kontaktem dla osób skrzywdzonych lub ich bliskich.

FORMULARZ WNIOSKU O GRANT

Chcemy pomagać coraz skuteczniej i w szerszej skali, dlatego każdego roku aktualizujemy zapisy regulaminu grantowego. Pierwszym rokiem funkcjonowania Fundacji w oparciu o regulamin był rok 2021. W kolejnej edycji regulaminu grantowego rozszerzona została pomoc w pokryciu kosztów terapii dla osób z najbliższego otoczenia osób pokrzywdzonych, które również same mogą złożyć taki wniosek. Ustalono również standardy udzielania pomocy psychologicznej, poszerzona została możliwość wsparcia badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży o granty na finansowanie konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów, oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Regulamin grantowy na rok 2023 został rozszerzony m.in. o pomoc osobom dorosłym, ofiarom wykorzystania seksualnego w ramach nadużycia władzy oraz o ofiary drugorzędne.