Aktualności

Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie

2022-01-17


We współpracy z Fundacją Świętego  Józefa Konferencji Episkopatu Polski na terenie diecezji płockiej powstał Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie.

Dyżury punktu konsultacyjnego dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego, jak również ich najbliższych odbywają się w każdy piątek w godzinach 17.00-20.00 pod numerem telefonu: 514 614 946. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłosić się do punktu w Ciechanowie, na ul. Ściegiennego 18, przy Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA. – W punkcie dyżurują kompetentne osoby, które przyjmą i wysłuchają osobę pokrzywdzoną, pomogą w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z delegatem, a także w skorzystaniu z pomocy psychologicznej i duszpasterskiej osobie pokrzywdzonej, jeśli będzie sobie tego życzyła osoba skrzywdzona, oraz konsultacji prawnej – wyjaśnia ks. Maciej Szostak, duszpasterz osób zranionych i  koordynator Fundacji Świętego Józefa w diecezji płockiej. Duchowny jest również wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA, przy którego filii w Ciechanowie powstał punkt konsultacyjny.

CPP METANOIA to miejsce, gdzie specjaliści zapewniają pomoc osobom w różnych sytuacjach życiowych. Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie umożliwi osobom, które doświadczyły krzywdy od ludzi związanych z Kościołem, aby otrzymały pomoc, której potrzebują. – Punkt ma zapewnić wszechstronną pomoc i wsparcie osobom, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego ze strony osób sprawujących funkcje wychowawcze, edukacyjne czy duszpasterskie w Kościele. Ma również służyć pomocą osobom najbliższym pokrzywdzonych – mówi ks. Maciej Szostak.

– Ciechanów jest miastem o dogodnym położeniu i łatwo dotrzeć każdym środkiem transportu, są dobre połączenia autobusowe i kolejowe. Chcielibyśmy, aby ten Punkt Konsultacyjny mógł służyć również najbliższym diecezjom: warmińskiej, łomżyńskiej, warszawsko-praskiej, warszawskiej, łowickiej, włocławskiej i toruńskiej  – podkreśla ks. Szostak, tłumacząc wybór lokalizacji punktu konsultacyjnego w diecezji płockiej. – Ponadto filia CCP w Ciechanowie dysponuje warunkami lokalowymi, by organizować szkolenia, kursy i  prelekcje prowadzące do zrozumienia zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich, zagrożeń, z jakimi mogą się oni zetknąć oraz umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego nieletnich – dodaje duchowny.

Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie działa od stycznia 2022 r. Jego działalność finansuje Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski w ramach grantu na pomoc pokrzywdzonym i działalność prewencyjną w Kościele.