Aktualności

Dzień Solidarności ze Skrzywdzonymi: Ścieżka do zrozumienia i wsparcia

2024-02-06


W Kościele katolickim w Polsce pierwszy piątek Wielkiego Postu nabiera nowego znaczenia jako „Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym”

Nowa perspektywa solidarności

W Kościele katolickim w Polsce pierwszy piątek Wielkiego Postu nabiera nowego znaczenia jako „Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym”. Jeszcze rok temu nosił nazwę „Dzień modlitwy i pokuty. Zmiana nazwy podkreśla nie tylko potrzebę modlitwy, ale także solidarnego wsparcia dla osób zranionych. W tym dniu, Kościół pragnie stanąć u boku tych, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, otaczając ich modlitwą i działaniami mającymi na celu ich wsparcie i ochronę.

Historia i znaczenie inicjatywy

Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na apel papieża Franciszka, ma na celu wyrażenie solidarności z Osobami Skrzywdzonymi. Pierwszy raz obchodzona w 2017 roku, zmienia nazwę, aby jeszcze bardziej podkreślić wspólnotę i wsparcie dla osób zranionych. Przez takie działania, Kościół w Polsce stara się otwierać na cierpienie osób skrzywdzonych, dając wyraz głębokiemu zrozumieniu ich bólu i potrzeby wsparcia.

Solidarność w działaniu

Solidarność z osobami skrzywdzonymi manifestuje się przez codzienną pracę wielu osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie. Działania diecezjalnych i zakonnych delegatów, duszpasterzy, sióstr zakonnych oraz świeckich pracujących w punktach konsultacyjnych, są odzwierciedleniem konkretnej pomocy, jaką Kościół pragnie oferować osobom zranionym. Troska ta rozpoczyna się już na etapie przed zgłoszeniem, a po przyjęciu zawiadomienia uruchamiane są procedury wsparcia, w tym pomoc psychologiczna i prawna.

Modlitwa i pokuta

Modlitwa i pokuta za grzechy wykorzystania seksualnego to kluczowe elementy tego dnia. Kościół zachęca do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy, drogi krzyżowej oraz uczestnictwa we mszy św. jako wyrazów duchowej bliskości i solidarności z osobami zranionymi. To także przesłanie do sprawców, by zrozumieli wagę swoich czynów i podjęli drogę pokuty i zadośćuczynienia.

Zaproszenie do włączenia się

Ten dzień jest również zaproszeniem do wszystkich wiernych, aby poprzez modlitwę i konkretne działania, dołączyli do wspólnoty wspierającej osoby skrzywdzone. To szansa na budowanie lepszego świata, w którym każdy człowiek jest chroniony i szanowany, a jego godność jest nienaruszalna.

Dzień Solidarności ze Skrzywdzonymi to nie tylko wyraz współczucia, ale przede wszystkim konkretne działania mające na celu wsparcie, ochronę i pomoc w uzdrowieniu ran. Jest to droga, którą Kościół w Polsce pragnie konsekwentnie podążać, dając wyraz swojej misji bycia blisko tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i zrozumienia.

Materiały do wykorzystania można pobrać na stronie: https://wspolnotazezranionymi.pl/modlitwa-i-solidarnosc-ze-skrzywdzonymi/