Aktualności

Ewa Kusz w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

2022-09-30


Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich wzbogaciła się o nowych członków. Do członków watykańskiego gremium dołączyła Ewa Kusz z Polski. Gratulujemy!

„Towarzysząc od lat osobom skrzywdzonym tak przez duchownych, jak i przez innych, jestem przekonana, że aby ich głos był faktycznie „słyszany” potrzeba głębokiej przemiany Kościoła, który niejednokrotnie przybiera postać dobrze działającej instytucji religijnej – pisała Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, na łamach „L’Osservatore Romano” przed międzynarodową konferencją Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś dołącza jako reprezentantka tego regionu w pracach Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (Pontifical Commission for the Protection of Minors).

O mianowaniu członków PCPM poinformowano w watykańskim biuletynie. Oprócz Ewy Kusz, nowymi członkami tego gremium stali się bp Peter Karam, bp Thibault Verny o. Tim Brennan MSC, s. Mary Niluka Perera RGS, s. Annah Nyadombo HLMC, prof. Irma Patricia Espinosa Hernández, dr Maud de Boer-Buquicchio oraz Anne-Marie Emilie Rivet-Duval i Teresa Devlin.

Ewa Kusz ukończyła studia psychologiczne w Lublinie oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej oraz z  zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła również studium psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Przez 3 kadencje była przewodniczącą oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) w Katowicach. Pracuje jako psycholog-terapeuta w gabinecie psychologicznym. Jest również biegłym sądowym.

Była audytorką w XII i XIII Zgromadzeniu  Plenarnym Synodu Biskupów w Rzymie. W 2012 r. uczestniczyła watykańskim sympozjum „Ku uzdrowieniu i odnowie” dla przedstawicieli konferencji episkopatów z całego świata na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Współinicjatorka powołania Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego od 2014 jest wicedyrektorem odpowiedzialnym za programy szkoleniowe. Współtworzyła  program studiów podyplomowych w Akademii Ignatianum w Krakowie dot. profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, na których jest wykładowczynią. Jest autorką wielu szkoleniowych programów prewencyjnych, jak również wielu artykułów z zakresu profilaktyki. Przeprowadziła wiele szkoleń.

Była członkiem komitetu organizacyjnego pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele katolickim (Kraków, 2014), jak również międzynarodowej konferencji nt. ochrony małoletnich dla przedstawicieli Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa, 2021). Koordynatorka zainicjowanej konferencją w Warszawie Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej (ReteECO).