Granty 2024

Czym są granty Fundacji Świętego Józefa? To sposób na bezpośrednią pomoc Osobom Skrzywdzonym oraz instytucjom wspierającym.

Dzięki grantom możemy udzielać bezpośredniego wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Jakie to wsparcie? Po pierwsze – wysłuchanie, otoczenie opieką i zrozumieniem. Po drugie – realna pomoc psychologiczna, instytucjonalna, prawna. Pomagamy podmiotom, których celem jest wspieranie systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Wspieramy także ogólnopolskie i regionalne inicjatywy, które często stają się pierwszym kontaktem dla osób skrzywdzonych lub ich bliskich.

Chcemy pomagać coraz skuteczniej i w szerszej skali, dlatego każdego roku aktualizujemy zapisy regulaminu grantowego. Pierwszym rokiem funkcjonowania Fundacji w oparciu o regulamin był rok 2021. W kolejnej edycji regulaminu grantowego rozszerzona została pomoc w pokryciu kosztów terapii dla osób z najbliższego otoczenia osób pokrzywdzonych, które również same mogą złożyć taki wniosek. Ustalono również standardy udzielania pomocy psychologicznej, poszerzona została możliwość wsparcia badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży o granty na finansowanie konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów, oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Regulamin grantowy na rok 2023 został rozszerzony m.in. o pomoc osobom dorosłym, ofiarom wykorzystania seksualnego w ramach nadużycia władzy oraz o ofiary drugorzędne. Regulamin grantowy na 2024 rok uwzględnia doświadczenia z poprzednich lat.