Grupa Wsparcia prowadzona przez Inicjatywę „Zranieni w Kościele”

Grupa wsparcia, powstała w ramach Inicjatywy „Zranieni w Kościele” we współpracy z Pracownią Dialogu. Jest formą pomocy psychologicznej dla osób dorosłych z całej Polski, dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Spotkania grupy odbywają się w Pracowni Dialogu przy ulicy Freta 20/24 A w jedną, wybraną sobotę miesiąca w godzinach 15 -18 przez minimum 10 miesięcy. Grupa wsparcia ruszyła we wrześniu br.

Grupa wyrosła z rocznych doświadczeń Inicjatywy z osobami pokrzywdzonymi, które wciąż zmagają się one z psychologicznymi skutkami wykorzystania i często nie wiedzą jak temu cierpieniu zaradzić oraz do kogo mogłyby zgłosić się po pomoc. Nierzadko pozostają z tą raną same do końca życia.

Grupa jest otwarta na zgłoszenia osób szukających pomocy psychologicznej, chcących wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

Zapisać do grupy można  mailowo, pisząc na adres: info@zranieni.info, lub telefonicznie, dzwoniąc we wtorki w godzinach 19.00-22.00 pod numer 800 280 900.

więcej informacji: https://zranieni.info/