Historia

12 października 2022

Zarząd Fundacji Świętego Józefa na drugą kadencję

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła Zarząd Fundacji Świętego Józefa na drugą kadencję w niezmienionym składzie (Marta Titaniec – prezes, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Janusz Łuczak SAC)

12 października 2022

14 marca 2022

Przedstawicielka zakonów żeńskich w Radzie Fundacji

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła wybór m. Beaty Mazur USJK

14 marca 2022

29 listopada 2021

Ukonstytuowanie Rady przy Delegacie

w pracach gremium bierze udział Prezes Fundacji

29 listopada 2021

12 czerwca 2021

Marta Titaniec Prezeską Fundacji

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła wybór Marty Titaniec na Prezeskę Fundacji Świętego Józefa KEP.

12 czerwca 2021

6 maja 2021

Posiedzenie Rady Fundacji

wybór Marty Titaniec na prezesa Fundacji (wymaga zatwierdzenia KEP)

6 maja 2021

12 marca 2021

Spotkanie z Państwową Komisją ds. Pedofilii

Zarząd Fundacji spotkał się z Państwową Komisją ds. Pedofilii. Rozpoczęło się poszukiwanie form współpracy.

12 marca 2021

11 marca 2021

Trzeci członek Zarządu na pokładzie

Na skutek porozumienia KEP i zakonów męskich do Zarządu wchodzi ks. Janusz Łuczak SAC – jako przedstawiciel środowisk zakonnych.

11 marca 2021

11 marca 2021

Nawiązanie współpracy z zakonami męskimi

KEP podpisał porozumienie z Konferencją Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – zakony męskie weszły we współpracę dwustronną (darczyńcy-beneficjenci) z Fundacja

11 marca 2021

15 lutego 2021

Robert Fidura opuszcza Radę

Pan Robert Fidura zrezygnował z członkostwa w Radzie Fundacji Świętego Józefa KEP (w proteście wobec bezczynności episkopatu)

15 lutego 2021

10 lutego 2021

Uruchomienie strony wspolnotazezranionymi.pl

strona ma się stać platformą wymiany między osobami duszpastersko zajmującymi się problemem wykorzystania seksualnego

10 lutego 2021

4 lutego 2021

Czwarte spotkanie Rady

Przyjęcie sprawozdania za 2020 i niektórych wymaganych statutem dokumentów wewnętrznych. Omówienie planów na 2021.

4 lutego 2021

1 grudnia 2020

Startuje zgloskrzywde.pl

Fundacja wraz z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży uruchomiła stronę zgloskrzywde.pl

1 grudnia 2020

18 listopada 2020

Fundacja na Facebooku

Uruchomiony został oficjalny profil Fundacji Świętego Józefa KEP na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaJozefa

18 listopada 2020

30 września 2020

Trzecie spotkanie Rady

Dyskusja nad Regulaminem grantowym i projektem strony zgloskrzywde.pl.

30 września 2020

27 sierpnia 2020

KEP rekomenduje stałe wsparcie COD

Konferencja Episkopatu Polski zarekomendowała Fundacji stałe finansowanie Centrum Ochrony Dziecka. Fundacja podjęła finansowanie.

27 sierpnia 2020

27 sierpnia 2020

Ks. Strzelczyk na pokładzie

Konferencja Episkopatu Polski, po rezygnacji złożonej przez ks. Tadeusza Michalika, zatwierdziła wybór dokonany przez Radę Fundacji – nowym członkiem Zarządu został ks. Grzegorz Strzelczyk.

27 sierpnia 2020

2 czerwca 2020

Drugie spotkanie Rady

Przyjęto na nim między innymi Regulaminu Rady Fundacji.

2 czerwca 2020

18 lutego 2020

Aktywacja Koordynatorów

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie z diecezjalnymi Koordynatorami współpracy z Fundacją.

18 lutego 2020

3 lutego 2020

Prezentacja medialna Fundacji

Spotkanie przedstawicieli Fundacji Świętego Józefa KEP z mediami katolickimi.

3 lutego 2020

28 stycznia 2020

Rada Fundacji zbiera się po raz pierwszy

Na posiedzeniu przyjęty został Regulaminu Zarządu Fundacji, co umożliwiło rozpoczęcie prac Zarządu.

28 stycznia 2020

7 stycznia 2020

Rejestracja w KRS

Na początku stycznia 2020 Fundacja została wpisana do KRS i tym samym formalnie zaczęła istnieć.

7 stycznia 2020

10 października 2019

Kontakt z pierwszą osobą pokrzywdzoną

10 października 2019

9 października 2019

Utworzenie Fundacji Świętego Józefa KEP

Uchwały Konferencji Episkopatu Polski o utworzeniu Fundacji, nadaniu Statutu, powołaniu Rady i Zarządu Fundacji (Marta Titaniec i ks. Tadeusz Michalik).

9 października 2019