Aktualności

Delegatki zakonne kontynuują szkolenia

2022-12-07


Delegat i delegatka ds. ochrony dzieci i młodzieży z dużym stażem poprowadzą 7 grudnia br. kilkugodzinne szkolenie on-line dla 46 delegatek zgromadzeń zakonnych.

Przyjęcie zawiadomień o krzywdzie to temat grudniowego szkolenia dla delegatek ds. ochrony dzieci i młodzieży. To kolejne już szkolenie skierowane do przedstawicielek zgromadzeń żeńskich. Siostry zaangażowane są także w prewencję i towarzyszenie osobom zranionym poprzez telefony wsparcia.

– Delegatki ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych w zgromadzeniach żeńskich zostały powołane w 2022 r. W większości przypadków siostry odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń krzywdy wykorzystania są też w zgromadzeniach osobami, które odpowiadają za prewencję. Ta funkcja jest szczególnie ważna ze względu na fakt, że zgromadzenia żeńskie prowadzą wiele placówek opiekuńczo-wychowawczych, siostry są katechetkami, prowadzą szkoły katolickie – wylicza ks. Janusz Łuczak SAC, członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP, która organizuje szkolenie. W czerwcu br. siostry uczestniczyły w szkoleniach dla osób odpowiedzialnych za prewencję w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

Dwoje doświadczonych delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży: ks. dr Adam Kałduński – delegat biskupa pelplińskiego oraz s. Anna Szubrycht – delegatka archidiecezji krakowskiej, a także delegatka zakonna (zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich, sióstr felicjanek i zakonu albertynów) poprowadzą 7 grudnia br. kilkugodzinne szkolenie on-line dla 46 delegatek zgromadzeń zakonnych. Duchowny omówi jak powinno przebiegać przyjęcie zawiadomienia od osoby pokrzywdzonej i przygotowywany przy tej okazji protokół, z kolei siostra delegatka skupi się na praktycznych wskazówkach dotyczących sposobu i miejsca przyjęcia informacji.

Obecne szkolenie, skoncentrowane wokół tematu przyjęcia informacji o krzywdzie doznanej przez osobę małoletnią, siostrę zakonną lub osobę określaną jako bezbronna, jest kontynuacją szkoleń, które odbywały się również w formule online 24 i 25 października br. Podczas nich zostały poruszone zagadnienia prawa kanonicznego (o. dr hab. Dariusz Borek O.Carm, prof. UKSW), prawa państwowego (adw. Barbara Cichorska), jak również kwestie psychologii (ks. dr Wojciech Rzeszowski) i komunikacji (ks. dr Piotr Studnicki).

Pierwsze spotkania szkoleniowe dla przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w temacie wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych oraz prewencji odbyły się na początku 2021 r. z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W dwóch sesjach uczestniczyło łącznie ok. 400 sióstr przełożonych wyższych, sióstr z rad generalnych i prowincjalnych oraz formatorek. Wykłady obejmowały cztery panele tematyczne: kwestie psychologiczne wykorzystania seksualnego (ks. dr Wojciech Rzeszowski), aspekty prawne (ks. kan. dr Jan Dohnalik), odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego (o. dr Adam Żak SJ), rola komunikacji kryzysowej (ks. dr Piotr Studnicki). Te spotkania zaowocowały wzrostem świadomości problemu, dały też impuls do zaangażowania sióstr zakonnych w pomoc pokrzywdzonym.

Od grudnia ubiegłego roku działają dwie inicjatywy sióstr zakonnych – telefon zaufania „Siostry dla sióstr” oraz dyżury telefoniczne dla zranionych. Szczegółowe godziny dyżurów zamieszczone są na stronie wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie.