Aktualności

Ks. Grzegorz Strzelczyk – nowy członek Zarządu FSJ

2020-08-27


Konferencja Episkopatu zatwierdziła kandydaturę ks. Grzegorza Strzelczyka – teologa, duszpasterza i wykładowcy z archidiecezji katowickiej – na członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa.

Ks. Grzegorz Strzelczyk jest doktorem teologii, proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach i wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, a także dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Wykształcenie zdobywał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W kręgu jego zainteresowań badawczych jest chrystologia i historia teologii. Należy do Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Jest felietonistą miesięcznika “W drodze” i członkiem Laboratorium „Więzi”.

 W Fundacji Świętego Józefa ks. Grzegorz Strzelczyk zajmie miejsce ks. Tadeusza Michalika, który z przyczyn osobistych zrezygnował z prac w zarządzie Fundacji. Drugim członkiem Zarządu jest Marta Titaniec – przez szereg lat działająca w sektorze organizacji pozarządowych, współtwórczyni inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Trwają rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi na temat podjęcia przez nich ważnych zadań w Fundacji oraz współodpowiedzialności za jej kształt.

Ks. Grzegorz Strzelczyk był redaktorem dokumentu „Świadomość, zapobieganie, reagowanie. Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej”, który został przygotowany we współpracy zespołów ds. prewencji obu diecezji. Swoich parafian zaprosił w listopadzie ub. roku na rozmowę o zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Była to okazja do omówienia w parafii diecezjalnych wytycznych dotyczących ochrony małoletnich. Jest także autorem propozycji homilii, która ukazała się w materiałach duszpasterskich na dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich opracowanych przez Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

PEŁNY BIOGRAM

Ks. Grzegorz Strzelczyk – ur. 1971 r. w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji Katowickiej, teolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991 r. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (2004).

W latach 2004-2012 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2008-2012 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału. W latach 2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”. W latach 2012-2016 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Obecnie:

•    proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach,

•    dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej;

•    ponownie (od lutego 2017 r.) adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv. Felietonista miesięcznika “W drodze” (od 2013 r.).