Aktualności

Nowa publikacja rzuci światło na sankcje w Kościele: „Komentarz praktyczno-teologiczny”

2024-02-22


Publikacja ta, stworzona przez ks. dr. Bartosza Trojanowskiego, koncentruje się na kwestiach sankcji w Kościele, oferując dogłębną ich analizę.


W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na głębsze zrozumienie prawnych aspektów funkcjonowania Kościoła, Fundacja Świętego Józefa sfinansowała wydanie „Komentarza praktyczno-teologicznego do Kodeksu Prawa Kanonicznego”. Publikacja ta, stworzona przez ks. dr. Bartosza Trojanowskiego, koncentruje się na kwestiach sankcji w Kościele, oferując dogłębną analizę, która jest nieocenionym zasobem dla przełożonych, prawników i wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła.

Celem tego wydawnictwa jest nie tylko wyjaśnienie prawnych ram działania Kościoła, ale również pomoc w zrozumieniu teologicznego podłoża sankcji i ich zastosowania w praktyce kościelnej. Dzięki temu komentarzowi, osoby zaangażowane w ochronę dzieci i młodzieży otrzymają niezbędne narzędzia do sprawiedliwego i świadomego stosowania prawa kanonicznego.

Książka została już przekazana biskupom diecezjalnym, oficjałom sądowym i delegatom ds. ochrony dzieci i młodzieży. Znajdzie swoje miejsce w bibliotekach kościelnych oraz u przełożonych instytutów konsekrowanych. Przez tę publikację chcemy angażować się w promowanie wiedzy i transparentności w Kościele.