Aktualności

Spotkanie Rady przy Delegacie KEP

2022-11-23


Prezes Fundacji Świętego Józefa KEP wzięła udział w posiedzeniu Rady przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Główne zagadnienia spotkania to nowelizacja wytycznych Episkopatu dotyczących przypadków wykorzystania seksualnego i nowe kompetencje Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

W poniedziałek 21 listopada br. obradowała w Warszawie Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, której przewodniczył abp Wojciech Polak. W spotkaniu uczestniczyła Marta Titaniec, prezes Fundacji Świętego Józefa KEP. W kontekst spotkania wprowadził o. Adam Żak SJ, Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Następnie przedstawiciele delegatów, duszpasterzy, kuratorów i odpowiedzialnych za prewencję, pracujących w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych zaprezentowali podejmowane w tym roku działania, a także planowane w przyszłym roku szkolenia. Zainicjowane projekty omówili też przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka, Fundacji Świętego Józefa KEP i Biura Delegata KEP.  

Dyskusja, w której uczestniczył również ks. dr Jan Dohnalik, reprezentujący prawników, dotyczyła także trwających prac nad nowelizacją wytycznych KEP dotyczących postępowania w przypadkach wykorzystania seksualnego. Przygotowywana nowa forma dokumentu ma opisywać w sposób całościowy zarówno struktury Kościoła, jak i sposób działania w przypadku zgłoszeń wykorzystania, a także działania prewencyjne.

Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ma za zadanie nakreślenie wspólnego planu działania systemu pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym oraz ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce oraz rozwijanie współpracy między strukturami podstawowymi i pomocniczymi tego systemu. Rada przy Delegacie KEP ukonstytuowała się w 2021 r.