Aktualności

Podsumowanie interwencji kryzysowej Inicjatywy “Zranieni w Kościele”

2022-10-15


Fundacja Świętego Józefa sfinansowała organizację dodatkowych dyżurów telefonu wsparcia Inicjatywy „Zranieni w Kościele” po ogłoszeniu raportu komisji dominikańskiej. Publikujemy podsumowanie interwencji kryzysowej.

Warszawa, 11.10.2021 r.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”, licząc się z możliwymi emocjonalnymi i duchowymi skutkami ogłoszenia raportu komisji dominikańskiej, zorganizowała dodatkowe dyżury telefonu wsparcia w ramach programu interwencji kryzysowej. Trwały one przez 12 dni, od 15 do 26 września 2021 roku. Pięcioro psychoterapeutów w ciągu ponad 36 godzin odebrało 27 telefonów od 26 osób.

Zdecydowaną większość wśród dzwoniących stanowiły osoby dotknięte przemocą, nie tylko seksualną, ale także psychiczną, w wieku dorosłym. Dwie z nich miały w przeszłości kontakt z Pawłem M., którego sprawy dotyczył raport. Pojawiło się również kilka zgłoszeń dotyczących nadużyć i zachowań przemocowych, do których doszło w czasie egzorcyzmów. Sygnalizowano także nadużycia władzy w grupach religijnych i duszpasterstwach.

Dzwoniący w większości mówili o doznanych krzywdach po raz pierwszy. Opowiadali, że dotychczas obawiali się, że ponieważ do skrzywdzenia doszło, gdy byli dorośli, nie zostaną przez nikogo wysłuchani. Nie wiedzieli również, do kogo w Kościele mogliby się zwrócić ze swoją krzywdą.

Specjalny program interwencji kryzysowej, uruchomiony przez Inicjatywę „Zranieni w Kościele”, został sfinansowany ze środków Fundacji Świętego  Józefa KEP.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Podstawowa działalność Inicjatywy (praca psychoterapeutów i psychoterapeutek telefonu wsparcia, asystentki osób zranionych i koordynatorki Inicjatywy) finansowana jest z dobrowolnych darowizn od osób fizycznych wpływających na konto bankowe Inicjatywy, bezpośrednio lub za pośrednictwem portalu Patronite.pl (https://patronite.pl/zwk). Aktualnie Inicjatywa „Zranieni w Kościele” ma środki na prowadzenie działalności w obecnej formie tylko do końca 2021 roku.