Pomoc dla delegatów, duszpasterzy, kuratorów, koordynatorów

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]

V.    Wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów

przeznaczenie i wnioskodawca

54.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie działań inicjowanych przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów a zmierzających do poprawy działania systemu ochrony małoletnich i wsparcia Pokrzywdzonych w podmiotach kościelnych. Działania te powinny zostać szczegółowo opisane we wniosku.

55.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów ani na pokrywanie kosztów ich bieżącej działalności (biuro, dojazdy itd.). W razie konieczności pokrywania takich kosztów przez Fundację należy to bardzo szczegółowo uzasadnić we wniosku.

56.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub kurator.

warunki uzupełniające

57.  Beneficjentami mogą być osoby bezpośrednio realizujące dane zadanie (np. zaproszeni goście).


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 3: budżet .xlsx