Projekty

Poniżej lista wybranych projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Fundację Świętego Józefa.


W ramach projektu: Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich, finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP, powstał dokument „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” (zob. plik PDF) przygotowany przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich.


Publikacja „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” jest praktyczną pomocą duszpasterską dla księży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno z pokrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak i sprawcami tego przestępstwa.

(Publikacja w formacje PDF)


zgloskrzywde.pl

W grudniu 2020 ruszyła strona zgloskrzywde.pl, zawierająca informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.


Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

więcej: https://cod.ignatianum.edu.pl/


„Ku uzdrowieniu”

grupa wsparcia psychologicznego dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w Kościele (Archidiecezja Krakowska)


Regionalny Punkt Konsultacyjny

dla Osób Zranionych w Kościele (Archidiecezja Poznańska)


Grupa Wsparcia

prowadzona przez Inicjatywę „Zranieni w Kościele”