Projekty

Poniżej lista wybranych projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Fundację Świętego Józefa.


Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

więcej: https://cod.ignatianum.edu.pl/


„Ku uzdrowieniu”

grupa wsparcia psychologicznego dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym w Kościele (Archidiecezja Krakowska)


Regionalny Punkt Konsultacyjny

dla Osób Zranionych w Kościele (Archidiecezja Poznańska)


Grupa Wsparcia

prowadzona przez Inicjatywę „Zranieni w Kościele”