Publikacje

Fundacja Świętego Józefa finansowała kilka publikacji dotyczących ochrony dzieci i młodzieży oraz formacji spowiedników.

Dokumenty i komentarze prawne. W 2020 r. ukazała się publikacja „Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze” (Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2020, ss. 152), przygotowana przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i sfinansowana przez Fundację Świętego Józefa KEP. W 2024 r. ukazał się przygotowany przez ks. dr. Bartosza Trojanowskiego „Komentarz prawno-teologiczny do Kodeksu Prawa Kanonicznego”, który skupia się na kwestiach sankcji. Został sfinansowany przez Fundację Świętego Józefa.

Poradnik dla spowiedników. Z inicjatywy Fundacji Świętego Józefa KEP dwaj księża: ks. Tomasz Liszewski z archidiecezji łódzkiej oraz ks. Krzysztof Matuszewski z archidiecezji katowickiej – terapeuci, duszpasterze osób pokrzywdzonych oraz koordynatorzy FSJ – opracowali publikację „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik”. Jest to praktyczna pomoc duszpasterska dla księży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno z pokrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak i ze świadkami oraz sprawcami tego przestępstwa.

Fundacja sfinansowała opracowanie i wydanie książki. Bezpłatne egzemplarze zostały przekazane do każdej parafii oraz wszystkich męskich domów zakonnych. Ponadto poradnik otrzymały bezpłatnie też te diecezje, które zamówiły go dla wszystkich księży i zgromadzenia, które zgłosiły zapotrzebowanie na dodatkowe egzemplarze.

Tłumaczenia vademecum dla spowiedników. W 2021 r., po nawiązaniu współpracy z ukraińskim Centrum Godności Dziecka działającym przy Katolickim Uniwersytecie we Lwowie, Fundacja sfinansowała tłumaczenie poradnika „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego” na język ukraiński. W 2022 r. Fundacja wydała zgodę na tłumaczenie publikacji na język czeski.

Seria „Ochrona Małoletnich i Bezbronnych”. Fundacja sfinansowała wydanie czterech tomów publikacji „Wykorzystanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne – część I, część II, część III, część IV”, które rozpoczęły serię wydawniczą „Ochrona Małoletnich i Bezbronnych” redagowaną przez pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wydawaną przez wydawnictwo naukowe Scriptum.