Punkty konsultacyjne dla osób zranionych

Punkty konsultacyjne dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym to miejsce pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc i towarzyszyć.

W każdym z nich odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, są gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia. Pomogą też w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem lub psychologiem i umożliwią nawiązanie kontaktu z właściwym delegatem przełożonego kościelnego i udzielą wsparcia podczas oficjalnego zgłoszenia krzywdy w Kościele.

Punkty Konsultacyjne świadczą pomoc bezpłatnie. Powstały we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.


GDAŃSK Zgłoszenia telefoniczne w każdy wtorek przyjmuje Ośrodek Pomocy Osobom Zranionym w Kościele w Gdańsku. Pomoc w ramach Ośrodka obejmuje wsparcie: 1) psychologiczne (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych, 2) psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych, 3) konsultacje z psychiatrą, 4) konsultacje prawne, 5) pomoc duchową. Więcej informacji

  • Dyżur: w każdy wtorek, godz. 18.00-19.00, tel. 534 238 139

TORUŃ Punkt w Toruniu działa w ramach Centrum Pomocy Osobom Pokrzywdzonym “Betania”. Więcej informacji

  • Dyżur: w każdy wtorek, godz. 17.00-20.00, tel. 668 432 213

POZNAŃ Punkt Konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele w Poznaniu rozpoczął działalność w 2020 r., prowadząc cotygodniowe dyżury telefoniczne i konsultacje stacjonarne. Więcej na regionalnypunkt.pl

  • Dyżur: w każdą środę, godz. 17.00-19.00, tel. 693 700 645

GNIEZNO/KALISZ Punkty Konsultacyjne w Gnieźnie i Kaliszu działają od 2021 r. w ramach wspólnego Regionalnego Punktu wraz z Punktem Konsultacyjnym w Poznaniu. Dyżury w Gnieźnie i Kaliszu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Więcej na regionalnypunkt.pl

  • GNIEZNO Dyżur: w każdą pierwszą środę miesiąca, godz. 17.00-19.00, tel. 663 500 192
  • KALISZ Dyżur: w każdą pierwszą środę miesiąca, godz. 17.00-19.00, tel. 663 500 199

CIECHANÓW Z inicjatywy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku w jego filii w Ciechanowie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego. Cotygodniowe dyżury pełnią specjaliści z różnych dziedzin (np. psycholog, pedagog, prawnik, specjalista ds. uzależnień). Więcej na cpp-metanoia.com

  • Dyżur: w każdy piątek, godz. 17.00-19.00, tel. 514 614 946