Sprawozdanie za rok 2022

I.          Kwestie formalne

Dane teleadresowe Fundacji Świętego Józefa: tel. 506 687 612, e-mail: kontakt@fsj.org.pl Telefon był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Uchwałą nr 17/391/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2022 r. powołano s. Beatę Mazur USJK na członka Rady Fundacji Józefa Konferencji Episkopatu Polski na okres pozostający do końca czteroletniej kadencji Rady Fundacji.

Uchwałą nr 14/393/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 października 2022 r. zatwierdzono członków Zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski na trzyletnią kadencję (2022 – 2025) w niezmienionym składzie.

Uchwałą nr 22/393/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 października 2022 r. zmieniono i przyjęto tekst jednolity Statutu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

W roku 2022 r. Zarząd Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski działał w trzyosobowym składzie:

 • Marta Titaniec, prezes Zarządu;
 • ks. Grzegorz Strzelczyk, członek Zarządu;
 • ks. Janusz Łuczak SAC, członek Zarządu.

Pełnomocnikiem Fundacji jest ks. Piotr Studnicki.

W 2022 r.  w Fundacji Świętego Józefa staż w wymiarze 120 godzin odbywała studentka prawa na UKSW.

Fundacja wraz z Biurem Delegata KEP przygotowała zintegrowany system informatyczny do obsługi komunikacji wewnętrznej systemu ochrony małoletnich w Kościele (struktury lokalne /diecezjalne i zakonne/ oraz gremia i struktury centralne, obsługa grantów).

W 2022 trwały prace nad uruchomieniem nowej strony fsj.org.pl, która ruszyła na początku stycznia 2023 r.

Fundacja jest członkiem platformy prowadzonej przez Pontifical Commission for the Protection of Minors.

II.        Rada Fundacji i jej posiedzenia

Przewodniczącym Rady Fundacji jest abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Członkami Rady są:

 1. bp Artur Miziński, sekretarz KEP; wiceprzewodniczący Rady;
 2. pan Marcin Erenc, prawnik;
 3. ks. Piotr Majer, prawnik;
 4. pani Małgorzata Skórzewska-Amberg, prawnik;
 5. o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
 6. s. Beata Mazur USJK (powołanie uchwałą nr 17/391/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2022 r.)

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Rady Fundacji:

III.      Sposób działania FSJ

W 2022 r. wyklarował się sposób działania FSJ w oparciu o przygotowane wcześniej wewnętrzne dokumenty:

 1. Regulamin Organizacyjny Fundacji
 2. Regulamin Fundacji
 3. Zasady wynagradzania FSJ

oraz przez Regulamin Grantowy dla wnioskodawców.

Koordynatorzy diecezjalni i zakonni Fundacji Świętego Józefa

45 diecezje powołało swoich koordynatorów Fundacji. Obecnie jest 47 (2 diecezje mają 2 koordynatorów). 25 zakonów męskich ma 28 koordynatorów.

Odbyło się 1 doroczne szkolenie dla koordynatorów FSJ

W dniach 18-19 października 2022 r. w Gnieźnie odbyły się dwudniowe warsztaty dla koordynatorów diecezjalnych i zakonnych FSJ. W pierwszy dzień odbyły się warsztaty superwizyjne prowadzone przez terapeutów z Fundacji Pracownia Dialogu. W drugi dzień pracownicy Fundacji przeprowadzili warsztaty dot. skatalogowania zasobów i współpracy na poziomie lokalnym. Jak nawiązywać kontakty i jak budować zespół do współpracy.

W 2022 r. Zarząd podjął decyzję, że w nowej kadencji odwiedzi ponownie wszystkie diecezje, podobnie jak na początku powstania Fundacji. Celem będzie poznanie bliżej lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Fundacja wspiera koordynatorów FSJ oraz inne osoby z diecezji czy w zakonie w składaniu wniosków na budowanie systemu pomocy, dokształcanie indywidualne oraz pomoc dla osób skrzywdzonych.

Fundacja współpracuje z koordynatorami FSJ w celu pozyskania informacji o dotychczas udzielanej pomocy przez diecezję/zakon, gdy osoba skrzywdzona zgłasza się do Fundacji z prośbą o pomoc. Potwierdzany jest status skrzywdzonego i ustalane formy dotąd udzielonej pomocy. Koordynatorzy FSJ są osobami do kontaktu we wszystkich sprawach osób skrzywdzonych zgłaszających się najpierw do Fundacji.

Zarząd Fundacji w Regulaminie Grantowym w 2022 umieścił informację o obowiązku nawiązania kontaktu przez Wnioskodawcę z lokalnym (diecezjalnym lub zakonnym) Koordynatorem Fundacji (lub przy jego braku – z Delegatem) w celu przekazania mu kopii wniosku. Zapisem tym Zarząd mobilizuje koordynatorów do koordynacji działań w obszarze ochrony dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym.

IV.      Projekty i działania własne FSJ

 

Wszystkie przedstawione poniżej działania własne Fundacji były realizowane we współpracy z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

A.                  Regulamin Grantowy

W roku 2022 pomoc podmiotom zewnętrznym była udzielana zgodnie z Regulaminem Grantowym, który funkcjonuje od 2021 r. Regulamin Grantowy określa ścieżki oraz sposoby udzielania pomocy oferowanej czy to poprzez wsparcie bezpośrednie indywidualnych osób, czy też poprzez wsparcie podmiotów i instytucji, które pomagają skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym.

Każdego roku Fundacja uaktualnia zapisy Regulaminu, który jest konsultowany z osobami z diecezji i zakonów męskich. Zmiany w stosunku do poprzedniej edycji mają usprawnić proces udzielania grantów oraz rozszerzyć dotychczasową pomoc Fundacji.

B.                  Strona zgloskrzywde.pl

 

W roku 2022 r. działała strona internetowa www.zgloskrzywde.pl uruchomiona 8 grudnia 2020 i obsługiwana w ramach działań Fundacji. Strona zawiera informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.

Na stronie dostępny jest telefon oraz e-mail (tel. 571 805 535, e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl) dla osób, które próbowały zgłosić krzywdę w Kościele, ale napotkały trudności lub mają uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy skrzywdzonym. W 2022 r. odebrano 149 e-maili w ramach prowadzonej korespondencji.

Pierwszą i najważniejszą funkcją telefonu „Zgłoś krzywdę” jest wysłuchanie i okazanie zrozumienia bez oceniania. W 2022 r. na numer 571 805 535 zadzwoniło 59 osób, w ramach 150 godzin dyżuru, odbywającego się raz w tygodniu w czwartek przez 3 godziny. Wśród 13 telefonujących było 5 nowych osób. Osoby, które utrzymują stały kontakt traktują ten telefon jako telefon wsparcia, pomimo terapii z których korzystają, potrzebują miejsca, gdzie będą wysłuchane, przyjęte bez osądzania, cenią sobie następujące w takim kontakcie rozszerzenie perspektywy na sprawy, z którymi się borykają. W każdym odebranym telefonie chodziło głównie o to, by wysłuchać, udzielić wsparcia, a jak pokazują osoby dzwoniące w miarę regularnie – również towarzyszyć.

Telefon służył też jako kontakt w procedurze grantowej.

C.                  Strona wspolnotazezranionymi.pl

W roku 2022 r. we współpracy z Biurem Delegata KEP i ze środowiskiem duszpasterzy osób skrzywdzonych funkcjonowała strona www.wspolnotazezranionymi.pl dla osób wspierających skrzywdzonych i im towarzyszących. Na stronie publikowane są m.in. materiały duszpasterskie przygotowane na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.

D.                  Wsparcie diecezjalnych WDR w zakresie prewencji

Fundacja we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, realizowała drugi rok projekt „Wsparcie diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego”.

Celem tego projektu jest podwyższenie kwalifikacji osób pracujących w poradniach diecezjalnych i dotarcie dzięki nim do osób skrzywdzonych poza Kościołem. W ten sposób ludzie Kościoła wyjdą z pomocą do grupy, która dzisiaj nie otrzymuje żadnego wsparcia od struktur państwowych.

W ramach projektu w 2022 r. Fundacja jest gotowa opłacić dwóm osobom z każdej diecezji:

 • studia podyplomowe z profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży prowadzonych na Akademii Ignatianum w Krakowie dla jednej osoby z diecezjalnego duszpasterstwa rodzin;
 • specjalistyczne studia z dziedziny seksuologii lub psychotraumatologii dla jednej osoby zaangażowanej w działania duszpasterstwa rodzin w danej diecezji.

Projekt objęty jest patronatem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Przewodniczącego Rady ds. Rodziny.

Od początku realizacji projektu ze studiów w sumie skorzystało 17 osób, w tym w ramach roku akademickiego rozpoczynającego się w 2022 r. – 3 nowe osoby:

Studia podyplomowe-1 osoba.

Studia specjalistyczne – 2 osoby.

E.                  Projekty realizowane z Konsultą Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

W 2022 r. w porozumieniu z Konsultą Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Fundacja realizowała dwa projekty: siostry towarzyszące zranionym oraz telefon zaufania dla sióstr, oba uruchomione 1 grudnia 2021 r.

Pierwszy projekt, z czynnym uczestnictwem sióstr zakonnych, odpowiada na potrzebę włączenia kobiet do budowanego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Osobom skrzywdzonym daje możliwość bycia wysłuchanym przez kobiety oraz wyjścia naprzeciw tym, którzy potrzebują duchowego wsparcia oraz towarzyszenia na drodze zdrowienia, niezależnie od etapu przeżywania krzywdy i jej skutków.

Dane 15 sióstr z 14 zgromadzeń żeńskich uczestniczących w projekcie dostępne na stronach:

 • wspolnotazezranionymi.pl
 • zglokrzywde.pl
 • ochrona.episkopat.pl

Siostry są dostępne we wskazanych porach, gotowe by wysłuchać osoby potrzebujące wsparcia.

Drugi projekt, prowadzony przez siostry zakonne i skierowany bezpośrednio do współsióstr, to telefon „Siostry dla Sióstr” (SdS). Jest on telefonem zaufania skierowanym do obecnych i byłych sióstr zakonnych, które albo same potrzebują pomocy z powodu doznanej krzywdy wykorzystania seksualnego czy innej formy przemocy albo w środowisku, w którym pracują, spotkały osobę, która doświadczyła tego typu zranienia. Telefon (nr 798 009 615) działa raz w tygodniu –w środy, w godzinach 19.00-21.00. Przy telefonie dyżuruje na zmianę siedem sióstr. Zrealizowano 104 godziny zegarowe w ramach 52 dyżurów. Każda z posługujących sióstr ma dyżur dwa razy na kwartał. Odebrano 40 telefonów. Przeprowadzono 37 rozmów. W czasie 28 dyżurów nie było telefonów.

Osobami dzwoniącymi były: siostry zakonne, byłe siostry zakonne a także świeccy: mężczyźni i kobiety. Nie wszyscy byli osobami skrzywdzonymi.

Tematy, z którymi dzwoniono były bardzo różne. Część dotyczyła wykorzystania seksualnego. Były to sprawy przedawnione, w znacznej części już zgłoszone lub osoba dzwoniąca zrezygnowała ze zgłoszenia i nie podawała żadnych danych, które by mogły wskazywać na konkretnego krzywdziciela. Pozostałe dotyczyły poczucia niesprawiedliwości, konfliktów we wspólnotach oraz poczucia przemocy emocjonalno-psychicznej. Niektóre telefony dotyczyły spraw kategorii moralnej lub po prostu wyładowania swojej frustracji i złości na osoby zakonne, księży i Kościół. Każdy z dzwoniących był informowany o charakterze tego telefonu.

F.                  Współpraca z Radą Szkół Katolickich w budowaniu systemu prewencji

We współpracy z Radą Szkół Katolickich w czerwcu 2022 r. zostały wysłane do wszystkich szkół katolickich w Polsce (ok. 500) zasady prewencji opracowane przez COD „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” wraz z 2 egzemplarzami książki „Ja ci wierzę” – z Ewą Kusz rozmawia Małgorzata Terlikowska (wydawnictwo eSPe).

G.                  Współpraca z uczelniami wyższymi

Fundacja współpracuje z uczelniami wyższymi w finansowaniu i promocji kursów i studiów podyplomowych służących profesjonalizacji osób zaangażowanych w diecezjach i zgromadzeniach w system ochrony dzieci i młodzieży. W 2022 r. Fundacja: 1) pokryła czesne wszystkich 40 uczestników (27 osób z diecezji i 13 osób ze zgromadzeń męskich i żeńskich) jednosemestralnego kursu dokształcającego “Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne” zorganizowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie; 2) pokryła czesne wszystkich 25 uczestników (17 osób z diecezji i 8 osób ze zgromadzeń męskich i żeńskich) dwusemestralnych studiów podyplomowych „Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym” zorganizowanych przez Wydział Prawa Kanonicznego UPJP2 w Krakowie.

H.                  Współpraca z Komisją Wychowania Katolickiego KEP

We współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP Fundacja zainicjowała prace nad opracowaniem zagadnień związanych z prewencją wykorzystywania seksualnego, które mają znaleźć się w programach katechetycznych.

I.                    Finansowanie badań ISKK

Fundacja opłacała badania statystyczne Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczące wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce za rok 2021.

W 2022 r. ze środków Fundacji zostały sfinansowane następujące badanie: pogłębiona analiza danych zebranych w ramach trzech kwerend obejmujących okres od 1990 do 2021 r.

J.                  Działania zagraniczne

Fundacja  po nawiązaniu współpracy z ukraińskim Centrum Godności Dziecka działającym przy Katolickim Uniwersytecie we Lwowie, sfinansowała tłumaczenie na język ukraiński publikacji „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” – „Сповідник у контексті драми сексуального насильства” będącą praktyczną pomocą duszpasterską dla księży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno z skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak i ze świadkami oraz sprawcami tego przestępstwa. 

Dwa razy pracownicy Fundacji oraz osoby pracujące w systemie ochrony małoletnich i bezbronnych brali udział online w szkoleniach dla delegatów i duszpasterzy na Ukrainie zorganizowanych przez Centrum Godności Dziecka we Lwowie:

 1. 18 października 2022 odbyła się prezentacja ukraińskiej wersji poradnika „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego”. Zdalnie w prezentacji wziął udział ks. Tomasz Liszewski, jeden z autorów publikacji opracowanej z inicjatywy Fundacji. O strukturze systemu wypracowanego w Kościele w Polsce opowiedzieli ks. Piotr Studnicki oraz Marta Titaniec.
 2. 8 grudnia 2022 ks. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży zaprezentował „wszechstronne towarzyszenie osobie pokrzywdzonej wykorzystaniem seksualnym, osobie dorosłej i dziecku – analiza przypadku”. W dniu 9 grudnia 2022 r. ks. Łukasz Knieć, duszpasterz młodzieży i duszpasterz skrzywdzonych Diecezji Opolskiej oraz Marta Titaniec, przedstawili „pomoc i towarzyszenie drugorzędnym ofiarom wykorzystania seksualnego w Kościele”.

W 2022 r. Fundacja wydała zgodę na tłumaczenie publikacji na język czeski.

K.                  Kontakty z Osobami skrzywdzonymi

Znaczącym działaniem Fundacji jest bezpośredni kontakt z osobami skrzywdzonymi. Fundacja na wniosek osób skrzywdzonych opłacała im pomoc w postaci: wsparcia terapeutycznego, medycznego, prawnego i edukacyjnego. Ponadto angażowała się w pomoc dotyczącą kontaktów osób skrzywdzonych z diecezjami albo zakonami, interweniowała na prośbę skrzywdzonych wobec podmiotów zewnętrznych, wspierała w przygotowaniu pism, złożeniu zawiadomień, towarzyszenia w trakcie zgłaszania krzywdy.   

L.                  Finansowanie i współorganizowanie spotkań formacyjnych

Fundacja współorganizowała, finansowała lub uczestniczyła w ponad 30 wydarzeniach formacyjnych.

V.        Projekty zewnętrzne finansowane przez Fundację

A.                  WSPARTE PODMIOTY

Fundacja wspierała w 2022 r. następujące podmioty:

 • 30 diecezji (71 grantów)
 • 19 zgromadzeń męskich (28 grantów)
 • 11 zgromadzeń żeńskich (12 grantów)
 • Centrum Ochrony Dziecka (2 granty)
 • Inicjatywę Zranieni w Kościele (1 grant).

W 2022 r. zostało udzielonych 114 grantów dla podmiotów zewnętrznych, w tym:

 • 20 grantów dotyczyło podnoszenia kwalifikacji i rozwoju profesjonalnego osób pracujących z osobami skrzywdzonymi
 • 40 grantów dotyczyło jednosemestralnego kursu dokształcającego „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne” na UKSW”
 • 25 grantów na studia podyplomowe „Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym” na UPJP2”
 • 7 grantów dotyczyło prewencji
 • 13 grantów dotyczyło pomocy bezpośredniej (sfinansowania terapii, pomocy medycznej oraz edukacji osobom skrzywdzonym) na wniosek diecezji albo zakonów męskich
 • 9 grantów dotyczyło finansowania punktów konsultacyjnych w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Gdańsku oraz w Ciechanowie, działania telefonu Zranieni w Kościele, komentarzy do Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, wydania i promocji publikacji autorstwa Ewy Kusz i Małgorzaty Terlikowskiej „Ja Ci wierzę. O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystywania. Dla rodziców, pedagogów i duszpasterzy”, terapii własnej, superwizji.

B.                  Finansowanie pomocy bezpośredniej osobom skrzywdzonym

Fundacja w 2022 r. opłacała 36 osobom pomoc bezpośrednio: terapeutyczną, duchową, medyczną, edukacyjną, prawną oraz konsultacje psychiatryczne i leki.

Ponadto Fundacja angażowała się w pomoc dotyczącą kontaktów osób skrzywdzonych z diecezjami albo zakonami, interweniowała na ich prośbę wobec podmiotów zewnętrznych, wspierała w przygotowaniu pism, składaniu zawiadomień, towarzyszenia w trakcie zgłaszania krzywdy.   

C.                  Dofinansowanie rozwoju profesjonalnego osób pracujących z osobami skrzywdzonymi

Fundacja wspiera podnoszenie kwalifikacji świeckich i duchownych (studia specjalistyczne, COD), którzy służą pomocą osobom skrzywdzonym poprzez wsparcie eksperckie.

Z tej formy wsparcia skorzystało:

 • 20 osób w ramach 20 grantów na specjalistyczne studia;
 • 40 osób ukończyło jednosemestralny kurs dokształcający „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne” na UKSW;
 • 25 osób podjęło studia podyplomowe „Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym” na UPJP2;
 • 3 nowe osoby podjęły studia w ramach projektu z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin „Wsparcie diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego”.

Razem: 88 osób.

D.                  Dofinansowanie systemu pomocy osobom skrzywdzonym w terenie

Punkty Konsultacyjne dla osób zranionych w Kościele

a) w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu

Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele z siedzibą w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu jest miejscem pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z regionu zachodniej i północnozachodniej Polski z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc i towarzyszyć. Punkt został utworzony we wrześniu 2020 roku. Tworzą go odpowiednio przeszkolone osoby, głównie świeccy.

POZNAŃ, ul. Wieżowa 5 spotkania umawiane indywidualnie, miejsce przystosowane dla osób z niepełnosprawnością Dyżury odbywają się w każdą środę w godz. 17.00 do 19.00 tel. +48 693 700 645

GNIEZNO ul. Seminaryjna 2, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie spotkania umawiane indywidualnie Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 do 19.00 tel. +48 663 500 192

KALISZ, Diecezjalne Centrum „Pro Familia”, ul. Harcerska 1A Dyżury odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 do 19.00 tel. +48 663 500 199

e-mail: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl – wspólny e-mail dla trzech punktów www: regionalnypunkt.pl

W 2022 w ramach 76 dyżurów (52 Poznań +12 Gniezno + 12 Kalisz) udzielono pomocy:

 • opłacenie trzem osobom konsultacji psychologicznych
 • opłacenie jednej osobie konsultacji prawnej
 • towarzyszenie jednej osobie w spotkaniu z prawnikiem
 • towarzyszenie jednej osobie w spotkaniu z delegatem
 • wysłuchanie z empatią wszystkich, którzy zadzwonili i próba skierowania do odpowiednich poradni, placówek, urzędu.

b) w Ciechanowie

Z inicjatywy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, w jego filii w Ciechanowie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego w środowisku kościelnym.

Dane kontaktowe: ul. Ściegiennego 18, 06-400 Ciechanów Infolinia: 514 614 946 Dyżury odbywają się w piątki w godz. 17.00 do 20.00 e-mail: metanoia@op.pl

Zadania regionalnego punktu konsultacyjnego:

 • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców diecezji płockiej oraz sąsiednich diecezji
 • dyżury w punkcie w piątki w godz. 17.00 do 20.00 pełnią pedagog, psycholog i prawnik
 • punkt prowadzi spotkania i szkolenia profilaktyczne dla młodzieży (szkoły i grupy parafialne) oraz spotkania i szkolenia dla dorosłych (pracownicy DPS, domów dziecka, nauczyciele)
 • punkt organizuje spotkania modlitewne raz na kwartał w intencji osób skrzywdzonych.

Działania w 2022 roku:

 • odbyło się 50 dyżurów
 • rozmowy dotyczyły historii przemocy doświadczonej w rodzinie oraz wykorzystania seksualnego ze strony duchownych, a także działaniu punktu konsultacyjnego.

c) w Gdańsku

Dane kontaktowe:

ul. Dolna 4/1, Gdańsk Infolinia: +48 534 238 139 Dyżury odbywają się w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 20.00 e-mail: opon@caritas.gda.pl

W 2022 roku liczba dyżurów to 93  Z pomocy prawnika i psychologa skorzystały 3 osoby skrzywdzone oraz bliscy osób skrzywdzonych.

Pomoc świadczona w ramach Ośrodka obejmuje wsparcie:

 • psychologiczne (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
 • psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych
 • konsultacje z psychiatrą
 • konsultacje prawne.

 Inicjatywa “Zranieni w Kościele”

Fundacja finansowała w 2022 roku działanie telefonu wsparcia oraz grupy wsparcia prowadzonych przez Inicjatywę Zranieni w Kościele.

W 2022 roku odebrano 72 telefony podczas 52 dyżurów. Przy telefonie dyżurowało łącznie 7 konsultantek-psychoterapeutek i 2 konsultantów-psychoterapeutów. Podczas dyżurów obecnych było 5 asystentów. Telefon był czynny 156 godzin. Dodatkowo w każdy czwartek odbywał się 4-godzinny dyżur asystencki, w ramach którego koordynowana była dalsza pomoc prawna, terapeutyczna i duchowa.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia, uruchomiona w ramach Inicjatywy we współpracy z Fundacją Pomocy Psychologicznej „Pracownia Dialogu”, kontynuowała swoje comiesięczne, trzygodzinne, sobotnie spotkania. Z tej formy pomocy skorzystało do tej pory 13 kobiet z różnych części Polski.

E.                  Prewencja

Fundacja Świętego Józefa KEP sfinansowała następujące działania i projekty Centrum Ochrony Dziecka służące budowaniu i rozwijaniu systemu prewencji:

 • projekt „Pierwszy etap – start up – projektu „Bezpieczna Parafia”. Zakresy tematyczne 1. Bezpieczne relacje 2. Niepokojące zachowania, zakresy tematyczne 3 i 4 do określenia w trakcie prac, materiały informacyjne (ulotka) i film edukacyjny, materiał e-learningowy dla kapłanów i innych osób odpowiedzialnych w parafii.
 •  Szkolenie z dziedziny prawa pt. Jestem świadkiem. O roli i zadaniach świadka w procesie karnym”.

Ponadto w ramach innych 5 grantów realizowane były szkolenia prewencyjne dla wychowawców seminaryjnych, alumnów, nadzwyczajnych szafarzy komunii św., animatorów grup i ruchów kościelnych, posługujących w kościele (tj. zakrystianie, organiści, …), katechetów, doradców życia rodzinnego, osób zaangażowanych w kwestię pomocy osobom wykorzystanym seksualnie w Kościele (delegaci, duszpasterze, kuratorzy, psycholodzy, osoby odpowiedzialne za prewencję: księża, siostry zakonne, osoby świeckie).

VI.      Promocja

 1. Fundacja informuje o swoich działaniach na własnej stronie internetowej www.fsj.org.pl.
 2. Fundacja prowadzi stronę na Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaJozefa.
 3. W ramach dnia Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, który przypadał 4 marca 2022 r., Fundacja sfinansowała specjalną 4-stronicową wkładkę w tygodnikach Niedziela, Gość Niedzielny, Tygodnik Idziemy, Przewodnik Katolicki i Tygodnik Powszechny. Ukazała się ona we tych tygodnikach w numerze na niedzielę 27 lutego.
 4. Członkowie Zarządu przez cały rok udzielili wielu wywiadów do prasy, radia i telewizji w celu promocji Fundacji i jej działań.
 5. Formą promocji działań Fundacji były liczne wystąpienia dla różnych gremiów opisane w części „Projekty i działania własne Fundacji”.

Publikacje

 • Fundacja sfinansowała dwie wersje poradników dla rodziców „poradniki NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną” wydanych w ramach grantu COD „System prewencji wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością”. Poradniki zostały wydane w nakładzie 2600 egzemplarzy (po 1300 egzemplarzy każdy).
 • Fundacja sfinansowała publikację „Profilaktyka przemocy seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach katolickich” wydaną w ramach grantu COD „Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich”. Publikacja wydana w nakładzie 3500 egzemplarzy.

Komunikaty

VII.    Kwestie finansowe

44 diecezje wpłaciły środki za 2022 r. na konto fundacyjne (część w ratach); wpłynęło w sumie  2 773 869,5 zł.

Zakony męskie do dnia 31 grudnia 2022 r. wpłaciły 354 500 zł za rok 2022.

Fundacja wydała:

 • na projekty zewnętrzne, na działania własne oraz na obsługę projektów 1 654 337,22  zł
 • na koszty administracyjne 124 530,84  zł. Koszty administracyjne w stosunku do wydatków wynoszą 4,48 %.