Aktualności

Standardy wg „ustawy Kamilka”. Darmowe warsztaty na UKSW

2024-01-17


Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dokształcających: „Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych”, organizowanych dnia 03.02.2024 roku (sobota) w godzinach od 9:00 do 18:30 w auli Jana Pawła II – poziom 0, w kampusie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 w Warszawie.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej ochrony małoletnich na podstawie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony dzieci wynikający z tzw. „ustawy Kamilka”. W trakcie zajęć zostanie poruszonych wiele praktycznych treści, które w przejrzysty sposób umożliwią dostosowanie się do istniejącej sytuacji prawnej.

Prowadzący zajęcia

  • dr Katarzyna Majchrzak – WPK UKSW Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw mające wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich.
  • dr Michał Poniatowski – WPK UKSW Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki lub organizatorem.
  • ks. dr hab. Marek Saj, prof. uczelni – WPK UKSW Ochrona małoletnich w źródłach kanonicznego prawa powszechnego
  • ks. dr hab. Marek Stokłosa – WPK UKSW Ochrona małoletnich w źródłach prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.
  • ks. Wojciech Bojanowski – SJ/COD Obligatoryjne elementy standardów ochrony małoletnich.
  • ks. dr Rafał Kamiński – WPK UKSW Ochrona małoletnich w źródłach kanonicznego prawa polskiego.

Zapisy

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja kandydatów będzie trwała do 26 stycznia 2024 roku w formie elektronicznej na stronie www.oferta.uksw.edu.pl