Szkolenia, warsztaty i sesje

Fundacja Świętego Józefa współorganizuje i finansuje szkolenia dla osób zaangażowanych w pomoc osobom wykorzystanym seksualnie w Kościele.

Grupa ludzi podczas warsztatów
Luis Quintero | Pexels

Fundacja pokrywa koszty szkoleń dla delegatów, duszpasterzy, kuratorów, odpowiedzialnych za prewencję w Kościołach lokalnych, finansuje studia i kursy dokształcające w zakresie wykorzystania seksualnego, procedur prawnych i pomocy pokrzywdzonym dla osób działających w strukturach kościelnych. Co roku organizuje też warsztaty dla koordynatorów diecezjalnych i zakonnych FSJ.

W ramach grantów finansowanych przez Fundację Świętego Józefa KEP realizowane były szkolenia prewencyjne dla seminarzystów, neoprezbiterów, księży w wieku od ok. 40. roku życia wzwyż, katechetów, terapeutów, nauczycieli ze szkół katolickich, pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Od 2021 r. Katolicka Agencja Informacyjna, Fundacja Świętego Józefa KEP oraz Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży organizują sesje dla dziennikarzy, na których prezentują działania, jakie podejmuje Kościół w Polsce w ramach pomocy pokrzywdzonym, ochrony dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu przypadkom wykorzystywania seksualnego przez duchownych.