Aktualności

Szkolimy się, aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby osób skrzywdzonych

2023-03-08


W dniach 6-8 marca na Górze św. Anny odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla duszpasterzy oraz sióstr towarzyszących osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Była to okazja zarówno do pracy teoretycznej, praktycznego omówienia zagadnień związanych z nadużyciami seksualnymi, jak też do podsumowania tegorocznego Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego.

Szkolenie zostało podzielone na bloki tematyczne, podczas których omówione zostaną zarówno aspekty prawnokanoniczne, jak i psychologiczne oraz teologiczne. Prelegenci zwracali także uwagę na doświadczenie pracy telefonu zaufania “Siostry dla Sióstr” oraz posługę sióstr towarzyszących osobom skrzywdzonym.

Jednym z prelegentów obecnych na szkoleniu był o. Robert Leżohupski OFMConv. z Penitencjarii Apostolskiej. – Przy różnych okazjach, odnosząc się do kwestii ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych, papież Franciszek wymienia, oprócz nadużyć seksualnych, inne formy nadużyć, których należy się wystrzegać, zwłaszcza nadużyć duchowych lub sumienia – podkreślił o. Leżohupski.

– Kwestia krzyżowania się nadużyć duchowych i seksualnych niekoniecznie oznacza ich współistnienie, choć w obydwu przypadkach dynamika społeczno-psychologiczna jest podobna – dodał.

Z kolei Anna Rygielska-Kowalczyk omówiła czynniki sprzyjające nadużyciom duchowym i dynamikę postępującego nadużycia. Mówiła również o tym, jak bronić się przed nadużyciami duchowymi i jak pomagać osobom, które ich doświadczyły.

Publicysta Tomasz Terlikowski, który w 2021 r. przewodniczył pracom komisji do zbadania sprawy o. Pawła M. z zakonu dominikanów przedstawił m.in. analizę tego przypadku.

Ostatni dzień szkolenia był okazją do podsumowania działań Centrum Ochrony Dziecka i Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, w tym w zakresie tegorocznego Dnia modlitwy i pokuty oraz okazją do opowiedzenia o wspólnych projektach Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – #SiostryDlaSióstr i #SiostryDlaZranionych.