Adam Żak SJ

Adam Żak SJ

Brief info

Rocznik 1950, dr filozofii. Studia filozoficzne w Krakowie, Monachium i w Rzymie, teologiczne w Neapolu; wykładał filozofię współczesną na Wydziale Filozoficznym Jezuitów w Krakowie. Był czynny w dialogu żydowsko-chrześcijańskim. Współinicjator i od 1993 do 2003 r. członek zarządu „Fundacji ‘Krzyżowa’ dla Porozumienia Europejskiego”, która stworzyła i prowadzi Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Krzyżowej k. Świdnicy. W latach 2000-2003 przewodniczył międzynarodowej radzie ds. MDSM. Publikacje nt. filozofii dialogu, relacji judaizmu i chrześcijaństwa oraz analizy sytuacji w postkomunistycznych społeczeństwach Europy środkowo-wschodniej. W latach 1990-94 był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie a od 1996 do 2002 prowincjałem Prowincji Polski Południowej SJ. Od 2003 r. pełnił funkcję Doradcy Generała i Asystenta ds. Europy Wschodniej w Kurii Generalnej w Rzymie. W 2008 r., po utworzeniu nowej Asystencji Europy Środkowej i Wschodniej, został mianowany jej pierwszym Asystentem. Funkcję tę pełnił do 2012 r. W czerwcu 2013 r. został powołany na Koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Kieruje Centrum Ochrony Dziecka powołanym w kwietniu 2014 r. przez władze Akademii Ignatianum w Krakowie.

http://www.cyfronet.pl/~zjzak/