Ks. Janusz Łuczak SAC

Ks. Janusz Łuczak SAC

Członek Zarządu

Ks. Janusz Łuczak SAC – urodził się 7 października 1967 r. w Koninie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, w 1986 r. rozpoczął nowicjat, a potem studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Jednocześnie uczęszczał na zaoczne studia magisterskie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł magistra w zakresie teologii ogólnej uzyskał na ww. Akademii w lutym 1993 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1993 roku w WSD w Ołtarzewie.

W 1994 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Studia ukończył w 1999 roku obroną pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. Gianfranco Ghirlanda SJ. W trakcie pisania pracy doktorskiej przebywał rok w Monachium. Od 2000 do 2004 r., potem od 2011 do 2019 prowadził zajęcia z prawa kanonicznego w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Po skończeniu studiów, czyli od 1999 roku, pracował w Zarządzie Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK (Księża Pallotyni) w Poznaniu jako sekretarz prowincjalny. Od 2004 do 2010 roku w Zarządzie Generalnym SAK w Rzymie jako sekretarz generalny. Od 2011 do 2020 roku był przełożonym Wspólnoty pallotyńskiej w Gdańsku, ul. Elżbietańska 1 oraz rektorem kościoła pw. św. Elżbiety w Gdańsku. Przez dwie kadencje, od 2011 do 2017 roku, był radcą prowincjalnym w Radzie Prowincjalnej Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK.

W maju 2015 roku został mianowany delegatem przełożonego prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Od kwietnia 2020 roku prowincjalnym inspektorem ochrony danych.

Obecnie – od września 2020 roku – jest przełożonym Wspólnoty pallotyńskiej w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30 i ponownie sekretarzem prowincjalnym.