Małgorzata Skórzewska-Amberg

Małgorzata Skórzewska-Amberg

Brief info

doktor nauk prawnych, ukończyła Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier informatyk) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim karnoprawnych aspektów cyberprzestrzeni, w tym w szczególności przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Członek Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy Biskupie Płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”.