Marcin Erenc

Marcin Erenc

Brief info

magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W przeszłości pracował w administracji publicznej, w tym m.in. jako współpracownik ś.p. prof. Michała Kuleszy, Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998-1999) oraz ś.p. Franciszki Cegielskiej, Ministra Zdrowia (1999-2000), a po wygranym w 2001 r. konkursie na wyższe stanowisko kierownicze w korpusie służby cywilnej – na stanowisku zastępcy dyrektora ds. legislacji, analiz i ekspertyz prawnych Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia. Długoletni szef zespołu prawnego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Praktykował również w ramach własnej kancelarii prawnej.
Od kilku lat zatrudniony jako radca prawny w kluczowej instytucji polskiego rynku kapitałowego.
Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej Fundacji Arteks, zarządzającej w imieniu Archidiecezji Warszawskiej Kolekcją im. Jana Pawła II, tzw. „Galerią Porczyńskich”.
Mąż; ojciec trójki dzieci.