Zarząd

Ks. Janusz Łuczak SAC

Ks. Janusz Łuczak SAC

Ks. Janusz Łuczak SAC – urodził się 7 października 1967 r. w Koninie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, w 1986 r. rozpoczął nowicjat, a potem studia w Wyższym Seminarium

Learn more
Ks. Grzegorz Strzelczyk

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Ks. Grzegorz Strzelczyk – ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji Katowickiej, teolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium...

Learn more
Marta Titaniec

Marta Titaniec

członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 2010-2018...

Learn more