Aktualności

W Toruniu ruszył regionalny punkt konsultacyjny

2023-05-05


Poznań, Gniezno, Kalisz, Ciechanów, Gdańsk, a teraz także Toruń – to miejsca, w których działają regionalne punkty konsultacyjne dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym. Punkty to miejsca pierwszego kontaktu z odpowiednio przeszkolonymi konsultantami, głównie świeckimi, którzy są gotowi przyjąć, wysłuchać, udzielić informacji i wsparcia. Nowy punkt w Toruniu działa w ramach Centrum Pomocy Osobom Pokrzywdzonym “Betania”.

Celem działania centrum jest niesienie osobom pokrzywdzonym pomocy psychologicznej i duchowej, towarzyszenie im, udzielenie wsparcia i podstawowych konsultacji związanych ze zgłoszeniem krzywdy. Pomocy w centrum udzielają osoby świeckie i duchowne. W razie potrzeby osoby skrzywdzone mogą także skorzystać z psychoterapii.

Dyżury odbywają się w każdy wtorek, w godz. 17.00-20.00, w biurze centrum pod adresem Piekary 39/17 w Toruniu. W tych godzinach można kontaktować się także telefonicznie pod numerem 668 432 213. Do dyspozycji osób potrzebujących jest także e-mail: dyrektor.betania@gmail.com.

Na swoim profilu na Facebooku, dostępnym pod adresem: www.facebook.com/centrumbetania centrum będzie zamieszczać przydatne informacje dla osób doświadczających krzywdy oraz wskazówki, jak zapobiegać, rozpoznawać i właściwie reagować na zachowania przemocowe.

Toruński punkt powstał we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Korzystanie ze wsparcia Centrum Pomocy Osobom Pokrzywdzonym “Betania” jest bezpłatne.

Więcej o regionalnych punktach konsultacyjnych.