Formularz wniosku dla Osób Pokrzywdzonych

załącznik nr 2 Regulaminu grantowego – wniosek dla osób fizycznych (rozdział III punkty A,B,C Regulaminu) • 1
  Dane Osoby Pokrzywdzonej
 • 2
  Szczegółowy opis formy pomocy
 • 3
  Budżet zadania
 • 4
  Potwierdzenie i rejestracja wniosku

Dane Osoby Pokrzywdzonej


od
do


Szczegółowy opis formy pomocy


a) proszę uzasadnić potrzebę udzielenia pomocy;
b) proszę wskazać dotychczasowe wsparcie otrzymane od struktur kościelnych bądź zakonnych (jeśli było udzielane), w jakim czasie i w jakiej wysokości oraz dlaczego pomoc ustała);
c) proszę uzasadnić dlaczego prośba jest kierowana do Fundacji Świętego Józefa;


W zależności od formy pomocy, proszę wskazać wykonawcę, formy, częstotliwość i zakres udzielanej pomocy w kontekście swojej sytuacji.


Budżet projektu


1.
1.
1.
1.
1.Wyślij plik


Potwierdzenie i rejestracja wniosku


69